Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/doc/www.medon-solutio.cz/www/online2013/print.php on line 12
 

::  Pedmluva  ::

Dovolte mi, abych jako nejstarší člen redakční rady příruční knihy pro lékárníky
„Solutio“ uvedl již patnáctý svazek této významné pomůcky pro práci lékárníků a farmaceutických asistentů.
Když se v r.1995 na konferenci v Brně setkaly dvě mladé pracovnice mladé firmy
Medon Olga Kvasničková (provd. Rühle) a PharmDr. Jana Peřinová s vysokoškolskými učiteli Doc. Dr. J. Portychem a Prof. Dr. J. Solichem a dohodli se na pokračování fakultou již vydaných “Tabulek pro lékárníky“ a nazvali je po vzoru Německa a Rakouska „Solutio“, nikdo nepředpokládal, že se ve stejném složení bude redakční rada podílet na vydání patnáctém v r. 2013. Prvních sedm výtisků mohlo vyjít díky ekonomické situaci a hlavně reklamě tiskem, další vydání pak vychází na internetu (www.medon-solutio.cz).

Současné poznatky vědy a to nejen v oblasti farmacie a medicíny totiž vyžadují, aby
dnes všichni absolventi vysokých ale i středních škol si soustavně doplňovali své znalosti a poznatky. Uvádí se, že v průměru až 50 % poznatků se během patnácti let změní. Jsou k dispozici různé propočty a vzorce, které zdůrazňuji, že odborný pracovník si před odchodem do důchodu musí obnovit až 90 % poznatků ze školy. Samozřejmě je to u každého vědního oboru či profese jiné, ale bez soustavného vzdělávání to nikde nejde.

Solutio má přispět a zpřístupnit novinky v oboru a již ve 13. svazku jsme uvedli
rekapitulaci publikovaných prací a přehledů.
15. svazek – viz obsah – je zaměřen na různé oblasti farmacie. Přináší údaje o léčivých potravinách, o zelených potravinách jako doplňku stravy, věnuje pozornost vodě z několika pohledů – pitná voda, balená voda, příprava mikrobiálně nezávadné vody. Jsou shrnuty nové poznatky o očkování a to zvláště dětí, shrnuty dotazy na papilomaviry, rosaceu, příspěvky k racionalizaci a individualizaci farmakoterapie, zkušenosti s využitím generik na Slovensku.  Z organizace zdravotnictví jsou to články o přeshraniční zdravotní péči z hlediska pokynů EU. Dále je uvedena studie (srovnání) zdraví občanů ČR a Švédska. Zajímat bude čtenáře i úplný přehled dnů zdraví WHO. Uveden je dále doplněk k Českému lékopisu z r. 2012 a čtenář je seznámen s 11. vydáním národní části francouzského lékopisu. Z historie farmacie je to již 5. pokračování přehledu farmaceutické literatury u nás, dále je uveden přehled počtu lékáren od r.1848 a historie fakultních lékáren na území ČR. Vzpomenuto je 40. výročí asociace nemocničních lékárníků. Nelze dále opomenout recenzi zdravotně výchovné publikace „ Příběhy léků“ M.Cikrta. Vzpomenuto je dále 85. narozenin Doc. Dr. V. Ruska a Prof. Dr. J. Solicha, jmenování nového profesora farmakognosie Dr. Opletala a  úmrtí Dr. F. Lopaura.
15. svazek je jistě zastavením k úvaze jak dále. Žádáme proto všechny, kteří Solutio používají, ať redakci zašlou své zkušenosti, poznatky a návrhy.
Děkujeme.


Praha únor 2013                za redakci:    Prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jan Solich, CSc.