Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/doc/www.medon-solutio.cz/www/online2004/print.php on line 9
 

::  Pedmluva  ::

   Je bezesporu milou a radostnou povinností napsat několik vět úvodem již k 7. svazku publikace Solutio. Ano, dostáváte do rukou svazek příruční knihy pro lékárny, který nese ve svém záhlaví rok 2003/2004.
   Redakční rada a široký kolektiv autorů předkládá lékárnické veřejnosti příručku, která   přináší nové poznatky ze široké oblasti farmaceutických, ale také lékařských věd. V novém vydání je rovněž důraz kladen na poradenskou činnost – tak jak si to vyžaduje stále rostoucí zájem o farmaceutickou péči nejen na světě či v Evropě, ale i u nás. Je totiž potěšitelné, že jde o činnost, která významně řeší důležitou roli léčiva ve zdravotní péči a jasně zdůrazňuje, že podání léků bez příslušných informací a compliance pacienta nemá ten význam, který se  farmakoterapii přikládá. Proto mohu jen vyzdvihnout práci autorů, kteří připravili do této nejdůležitější části Solutia 2003/2004 kapitoly jako je Chřipka nebo nachlazení, Kašel, Poruchy štítné žlázy, Léčba nespavosti, Deprese, Dyspepsie a další. Cenné jsou dále také přehledy o minerálních látkách, kdy často nevhodná reklama zapomíná, že i zde jsou nutné odborné znalosti a rozvaha. Je správné, že redakce zařadila do této části velmi důležitou kapitolku o psychologii v práci lékárníka významnou o to, že autorem je vysokoškolský učitel –  psycholog, který v činnosti lékárníka při dispenzaci nevidí jen komunikaci.
   Další části pak přinášejí přehledy, které jistě budou pomocníkem v dalším vzdělávání. Ať je to systémově dobře zpracovaný metodický přehled o řešení interakcí nazvaný SAZE, či přehled názvosloví, zopakování recepturních zkratek, literárních informačních zdrojů, mikroverze AISLP aj.
   Je správné, že redakce nezapomíná ani na farmaceutickou historii a předkládá nejen dokončení historie naší vojenské farmacie, ale i přehled věnovaný – a nechce se tomu ani věřit – 50. létům Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Jako předseda České farmaceutické společnosti mohu závěrem jen Solutiu popřát, aby i v příštích letech vydrželo a pomáhalo tak v soustavném vzdělávání naších pracovníků lékáren. Je to oblast na kterou často pro rozsáhlou praktickou a rutinní činnost zapomínáme. Je to škoda, poněvadž právě vědecká činnost a její výsledky, ať již přednášené na školách či ve farmaceutické společnosti nebo předkládané na stránkách odborného tisku – a tam Solutio patří – nutí příslušníky naší profese nad prácí přemýšlet, stále se vzdělávat a tak být platnou sílou v systému moderní zdravotní péče.

 

Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.

předseda České farmaceutické společnosti