ročník 2003/2004:

Vydavatel: MEDON s.r.o.

Havelská ul. 14,
 Praha 1
271 960 631
medon@sendme.cz
http://www.medon.cz


Hledat výraz:

 
tisk článku  

::  Literární informační zdroje v lékárně  ::

12

Úvod
Přehled literárních informačních zdrojů jsme uvedli v Solutio 1999 na str.233 –244. Přehled obsahuje popis jednotlivých zdrojů, které jsme rozdělili jednak na české – neperiodické a periodické, internet a učební texty farmaceutických fakult, jednak na zahraniční publikace a databáze. Tento přehled doplňujeme přehledem zahraničních farmaceutických časopisů dostupných na území ČR.

Přehled  doporučené odborné literatury pro lékárny – uveřejněný v Solutio 1997 na str. 233-234 v tomto vydání novelizujeme podle současného stavu.

 
Lékopisy a souborné přehledy
Český  lékopis 1997 a doplňky 1999, 2000, 2001 a 2002
Československý lékopis I. – IV.a  doplňky
Český farmaceutický kodex
MEDI stránky 2003
Pharmindex Kompendium
Pharmindex Brevíř
Remedia Compendium 4. vydání
AISLP – Infofarm compendium 2003
Velký lékařský slovník, Maxdorf-Jesenius 2002
Solutio 1996, 1997, 1998, 1999, 2000-2001, 2002-2003

 

Farmaceutická botanika a farmakognosie
Leifertová I.,Baloun J.: Farmaceutická botanika, systematika, 3.vydání, Praha SPN 1990
Jahodář L.: Fyziologie rostlin pro farmaceuty (vybrané kapitoly ), Praha, Karolinum 2000
Sovová M.: Vybrané kapitoly z produkce léčivých rostlin, Praha, SPN 1990
Sikyta B.,Dušek J.: Biotechnologie pro farmaceuty, Praha, Karolinum 2001
Tomko J. a kol..: Farmakognózia, Martin, Osveta 1989
Spilková J.,Dušek J.: Mikroskopie drog, Praha, Karolinum 1994
Opletal L.,Drašar P.: Fytochemické metody-izolace obsahových látek, Praha, Karolinum 1994

Chemie – biochemie – farmaceutická chemie – kontrola léčiv
Krätsmar-Šmogrovič J. a kol.: Všeobecná a anorganická chemie, Osveta, Martin 1995
Ďoubal S.,Horáčková I.:Biofyzika pro farmaceuty, Praha, Karolinum 2000
Klimešová V.,Palát K.: Základy obecné chemie pro farmaceuty, Praha, Karolinum 2001
Waisser K.: Organická chemie I., Praha, Karolinum 2001
Waisser K.,Palát K.Jr.: Bioorganická chemie, Praha, Karolinum 2001
Karlíček R., a spol.: Analytická chemie pro farmaceuty, Praha, Karolinum 1997
Kvasničková E.: Xenobiochemie, Praha, Karolinum 1995
Melichar B., a kol.: Chemická léčiva, Praha, Avicenum 1987
Klimeš J.,a spol.: Kontrola léčiv I., Praha, Karolinum 2002
Doležal M.: Technologie syntetických léčiv, Praha, Karolinum 1999
Hartl J.,Palát K.: Farmaceutická chemie – obecná část, Praha, Karolinum 1998

 

Farmakologie – toxikologie – klinická farmacie
Nečas O. a kol.: Obecná biologie pro lékařské fakulty, H § H, 2000, 1.vydání
Feneis H.: Anatomický obrazový slovník, Praha, Grada 1995
Trojan S. a spol.: Lékařská fyziologie, Praha , Grada 1999
Klener P.a spol..: Vnitřní lékařství, Praha, Galén 2001
Schettler G.a kol.: Repetitorium praktického lékaře, Praha, Galén 1995
Jílek P.: Základy imunologie, Praha, Eupharma 1999
Hrdina  R. a spol.: Farmakologický slovník, Praha, Maxdorf 1997
Wenke  N. a kol. Farmakologie, Praha, Avicenum 1990
Lüllman H. a spol.: Barevný atlas farmakologie, Grada, Praha 2002
Lüllman H.,Mohr K.: Farmakologie a toxikologie , Grada , Praha 2003-04-27
Vopršalová M.,Žáčková P.: Základy toxikologie pro farmaceuty, Praha, Karolinum1996
Lamka J.,Ducháček L.: Veterinární léčiva  pro posluchače farmacie, Praha, Karolinum 1998
Vlček J. a spol.: Farmakoepidemiologie, farmakoekonomika, farmakoinformatika, Praha, Panax 1999
Framm J.,Plaček D. a kol.: Profily léčiv do kapsy,  Praha, Grada 2002



12