Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�


SOLUTIO, prun kniha pro lkrny

 Vydavatel

Medon, s.r.o.


 Adresa nakladatelstv a redakce

Havelsk 14, 110 00 Praha 1
tel. 222 094 300
fax 222 094 333
medon@sendme.cz


 Redak?n rada Autorsk kolektiv

MUDr. Pavel B?leš
Ing. Tereza Burianov, CSc.
MUDr. Jolana Cermanov, PhD.
PharmDr. Martin Do?kal
Mgr. Dagmar Dolinsk
RNDr. Pavel Drbek
Mgr. Daniela Fickov
Mgr. Marie Fo?tov
MUDr. Ji? Grim
RNDr. PhMr. Zden?k Hanzl?ek
Doc. RNDr. Stanislava Hartlov, CSc.
Prof. RNDr. Lud?k Jahod?, CSc.
Prof. RNDr. Ludmila Kamenkov, DrSc.
Doc. RNDr. Josef Kol?, CSc.
MUDr. Jan Kyn?l
PharmDr. Martina Lis, PhD.
MUDr. Zdenka Man?kov
Prof. MUDr. Ji?ina Martnkov, CSc.
MUDr. Stanislav Mi?uda, PhD.
MUDr. Klra Michlkov
MUDr. Karel Nouza, DrSc.
MUDr. Martin Nouza, CSc.
RNDr. PhMr. Libor Nov?ek, CSc.
Doc. RNDr. Lubomr Opletal, CSc.
PharmDr. Jana Pe?inov
Doc. RNDr. Ji? Portych, CSc.
PharmDr. Lenka Prznovcov, PhD.
Mgr. Eva Pydychov
Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.
MUDr. Drahomra Solichov
Doc. RNDr. Marie Sovov, CSc.
RNDr. Ji? Šlen
Prof. MUDr. Vladimr Šer, DrSc.
PharmDr. Pavel Škvor
MUDr. Bohumil Turek, CSc.
Doc. RNDr. Ji? Vl?ek, CSc.