Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií


SOLUTIO, příruční kniha pro lékárny

 Vydavatel

Medon, s.r.o.


 Adresa nakladatelství a redakce

Havelská 14, 110 00 Praha 1
tel. 222 094 300
fax 222 094 333
medon@sendme.cz


 Redak?ní rada Autorský kolektiv

MUDr. Pavel B?leš
Ing. Tereza Burianová, CSc.
MUDr. Jolana Cermanová, PhD.
PharmDr. Martin Do?kal
Mgr. Dagmar Dolinská
RNDr. Pavel Drábek
Mgr. Daniela Ficková
Mgr. Marie Fo?tová
MUDr. Ji?í Grim
RNDr. PhMr. Zden?k Hanzlí?ek
Doc. RNDr. Stanislava Hartlová, CSc.
Prof. RNDr. Lud?k Jahodá?, CSc.
Prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc.
Doc. RNDr. Josef Kolá?, CSc.
MUDr. Jan Kyn?l
PharmDr. Martina Lisá, PhD.
MUDr. Zdenka Man?áková
Prof. MUDr. Ji?ina Martínková, CSc.
MUDr. Stanislav Mi?uda, PhD.
MUDr. Klára Michálková
MUDr. Karel Nouza, DrSc.
MUDr. Martin Nouza, CSc.
RNDr. PhMr. Libor Nová?ek, CSc.
Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
PharmDr. Jana Pe?inová
Doc. RNDr. Ji?í Portych, CSc.
PharmDr. Lenka Práznovcová, PhD.
Mgr. Eva Pydychová
Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.
MUDr. Drahomíra Solichová
Doc. RNDr. Marie Sovová, CSc.
RNDr. Ji?í Šálený
Prof. MUDr. Vladimír Šerý, DrSc.
PharmDr. Pavel Škvor
MUDr. Bohumil Turek, CSc.
Doc. RNDr. Ji?í Vl?ek, CSc.