Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce


SOLUTIO, příruční kniha pro lékárny

 Vydavatel

Medon, s.r.o.


 Adresa nakladatelství a redakce

Havelská 14, 110 00 Praha 1
tel. 222 094 300
fax 222 094 333
medon@sendme.cz


 Redak?ní rada Autorský kolektiv

MUDr. Pavel B?leš
Ing. Tereza Burianová, CSc.
MUDr. Jolana Cermanová, PhD.
PharmDr. Martin Do?kal
Mgr. Dagmar Dolinská
RNDr. Pavel Drábek
Mgr. Daniela Ficková
Mgr. Marie Fo?tová
MUDr. Ji?í Grim
RNDr. PhMr. Zden?k Hanzlí?ek
Doc. RNDr. Stanislava Hartlová, CSc.
Prof. RNDr. Lud?k Jahodá?, CSc.
Prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc.
Doc. RNDr. Josef Kolá?, CSc.
MUDr. Jan Kyn?l
PharmDr. Martina Lisá, PhD.
MUDr. Zdenka Man?áková
Prof. MUDr. Ji?ina Martínková, CSc.
MUDr. Stanislav Mi?uda, PhD.
MUDr. Klára Michálková
MUDr. Karel Nouza, DrSc.
MUDr. Martin Nouza, CSc.
RNDr. PhMr. Libor Nová?ek, CSc.
Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
PharmDr. Jana Pe?inová
Doc. RNDr. Ji?í Portych, CSc.
PharmDr. Lenka Práznovcová, PhD.
Mgr. Eva Pydychová
Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.
MUDr. Drahomíra Solichová
Doc. RNDr. Marie Sovová, CSc.
RNDr. Ji?í Šálený
Prof. MUDr. Vladimír Šerý, DrSc.
PharmDr. Pavel Škvor
MUDr. Bohumil Turek, CSc.
Doc. RNDr. Ji?í Vl?ek, CSc.