Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce


SOLUTIO, prun kniha pro lkrny

 Vydavatel

Medon, s.r.o.


 Adresa nakladatelstv a redakce

Havelsk 14, 110 00 Praha 1
tel. 222 094 300
fax 222 094 333
medon@sendme.cz


 Redak?n rada Autorsk kolektiv

MUDr. Pavel B?leš
Ing. Tereza Burianov, CSc.
MUDr. Jolana Cermanov, PhD.
PharmDr. Martin Do?kal
Mgr. Dagmar Dolinsk
RNDr. Pavel Drbek
Mgr. Daniela Fickov
Mgr. Marie Fo?tov
MUDr. Ji? Grim
RNDr. PhMr. Zden?k Hanzl?ek
Doc. RNDr. Stanislava Hartlov, CSc.
Prof. RNDr. Lud?k Jahod?, CSc.
Prof. RNDr. Ludmila Kamenkov, DrSc.
Doc. RNDr. Josef Kol?, CSc.
MUDr. Jan Kyn?l
PharmDr. Martina Lis, PhD.
MUDr. Zdenka Man?kov
Prof. MUDr. Ji?ina Martnkov, CSc.
MUDr. Stanislav Mi?uda, PhD.
MUDr. Klra Michlkov
MUDr. Karel Nouza, DrSc.
MUDr. Martin Nouza, CSc.
RNDr. PhMr. Libor Nov?ek, CSc.
Doc. RNDr. Lubomr Opletal, CSc.
PharmDr. Jana Pe?inov
Doc. RNDr. Ji? Portych, CSc.
PharmDr. Lenka Prznovcov, PhD.
Mgr. Eva Pydychov
Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.
MUDr. Drahomra Solichov
Doc. RNDr. Marie Sovov, CSc.
RNDr. Ji? Šlen
Prof. MUDr. Vladimr Šer, DrSc.
PharmDr. Pavel Škvor
MUDr. Bohumil Turek, CSc.
Doc. RNDr. Ji? Vl?ek, CSc.