Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Tinea pedis, tinea unquium

1
2
3
4
5
Úvod
Mykotická onemocnění kůže patří v dnešní době k nejrozšířenějším onemocněním. Jejich výskyt neustále stoupá. Jsou způsobeny mikroorganismy rostlinného původu, které se řadí k houbám (dermatofyty, kvasinky, saprofytické plísně). Řada původců těchto onemocnění je všudypřítomná, ale za normálních okolností nevyvolává onemocnění.
Mykotická onemocnění způsobená dermatofyty se označují jako tinea. Podle oblasti, kterou postihují, se dělí na Tinea capitis (vlasová část hlavy, obočí, řasy), Tinea faciei (bezvousá část obličeje), Tinea barbae (vousatá část obličeje a krku u mužů), Tinea corporis (trup a končetiny), Tinea cruris (třísla a přilehlé oblasti stehen), Tinea manuum (ruce), Tinea pedis (meziprstí a plosky nohou), Tinea unquium (postižení nehtů).
Kvasinkové infekce jsou nejčastěji způsobeny rodem Candida. Souhrnně se označují jako kandidózy. Nejčastějším původcem je Candida albicans. Podle lokalizace lze rozlišit orální kandidózu, kožní kandidózu, kandidovou vulvovaginitidu a balanitidu, kandidovou paronychiu a onychomykózu.
Mykotická onemocnění jsou mnohdy mylně považována za následek nedostatečné hygieny a pacienti se za ně stydí. Při objevení potíží by však neměli s návštěvou lékaře otálet.
Tinea pedis
Tinea pedis je nejčastěji se vyskytující mykotické onemocnění postihující meziprstí a plosky nohou. Původcem onemocnění jsou převážně dermatofyty (Trichophyton rubrum; Trichophyton mentagrophytes, varietas interdigitale, varietas gypseum; Epidermophyton floccosum), méně často kvasinky (kvasinky rodu Candida) nebo ostatní plísně.
Onemocnění se objevuje především v letních měsících, v tropickém a subtropickém podnebí. Vyskytuje se hlavně v dospělosti, častěji u mužů středního věku. Má zpravidla chronický průběh s akutními relapsy v teplém letním období a remisemi v chladnějším období. Může být zdrojem rozsevu na ostatní části těla.
Projevy onemocnění: onemocnění se může projevovat některou za čtyř klinických variant, popřípadě se mohou jednotlivé formy překrývat.
1. Chronický intertriginózní typ s ragádami, deskvamací a macerací v interdigitálních nebo subdigitálních prostorech. Nejvíce bývá zasaženo třetí a čtvrté meziprstí, odkud se infekce může šířit jak na plosky nohou tak i na nárt. Zpočátku se kůže olupuje, svědí, později změklý povrch nabývá šedobílé barvy, praská a tvoří se bolestivé fisury. Hlavním faktorem udržujícím plísňovou infekci je především vlhké, zapařující se prostředí. Jedná se o nejčastější typ mykózy nohou. Stav u této formy je velmi často komplikován přerůstáním různých druhů bakterií, zvláště Staphylococcus aureus, Micrococcus sedantarius, Brevibacterium epidermidis a dalších.
2. Suchá papuloskvamózní forma s chronickým průběhem a minimálními zánětlivými projevy. Bývá současně provázena onychomykózou prstů nohou.
3. Vezikulózní forma (dyshidrotická) má většinou akutní nebo subakutní průběh. Při vnitřní straně plosky se tvoří drobné puchýřky. Puchýřky velikosti špendlíkové hlavičky s čirým žlutavě zbarveným obsahem mohou postupně splývat v puchýře větší.
Později puchýřky praskají, tvoří se živě červené eroze lemované zbytky olupující se kůže. Léze mají zánětlivý charakter a silně svědí. U této formy může dojít ke spontánnímu zhojení, recidivy jsou však časté.
4. Čtvrtá forma má akutní ulcerativní charakter. Je spojena se silným mokváním, může přecházet až do povrchových bolestivých ulcerací. Často dosahuje na plosce nohy značných rozměrů se současným postižením kůže prstů. Přerůstající sekundární mikrobiální gramnegativní flóra se podílí na charakteristickém nepříjemném zápachu.
Tinea unquium, tzv. onychomykóza
Onychomykóza je postižení nehtů nohou a rukou plísňovou infekcí. Postižení na prstech nohou je při dlouhotrvající tinea pedis běžné. Na začátku onemocnění nehet ztrácí lesk a stává se matným, postupně dostává bělavé či žlutavé zbarvení, dochází k ztluštění, lámání nehtů a až k jejich odloučení. Onemocnění se vyskytuje nejčastěji na palcích a malíčcích nohou, může však postihnout všechny nehty.
Příčinou onemocnění jsou dermatofyty (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentarophyte, varietas interdigitale, Epidermophyton floccosum) nebo kandidy (Candida albicans), popřípadě některé další podmíněně patogenní houby. Kandida až na zcela výjimečné situace není schopna prorůstat do nehtové ploténky. Patologický proces se odehrává buď v paronychiu, nebo v nehtovém lůžku. Demarmatofyty prorůstají do nehtové ploténky, zdržují se na její spodní straně, takže jsou proti léčebným zásahům z povrchu nehtu dobře chráněny.
Projevy onemocnění:
1. Distální subunguální onychomykóza je nejčastější nehtová infekce. Projevuje se subunguální hyperkeratózou a bělavým zabarvením nehtové ploténky. Dalším růstem dermatofyt proximálně a do spodní strany nehtu se pozvolna ztrácí jeho transparence, začne se drolit a barva se mění v hnědou, zelenou nebo šedou. Postižen bývá jeden nebo více nehtů.
2. Proximální subunguální onychomykóza se projevuje bělavými ploškami, které se šíří od proximálního nehtového valu distálně. Postižený nehet ztrácí lesk a transparenci. Tento typ je častý u pacientů se sníženou imunitou.

1
2
3
4
5