Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Sjögrenův syndrom

1
2
3
Oční potíže jsou diagnostikovatelné Schirmerovým testem, testem s bengálskou červení a vyšetřením pomocí štěrbinové lampy.
Terapie
Součástí terapie je:
1. Substituce chybějících slz
Slzné náhrady je třeba aplikovat pravidelně a dlouhodobě, opakovaně několikrát denně. Výběr vhodného přípravku závisí na snášenlivosti a účinnosti. Většina přípravků obsahuje i konzervační látky, které mohou vést k iritaci. V současné době jsou k dispozici dvě základní skupiny slzných náhrad: na bázi celulózy a jejich derivátů (hypromelóza) a polyvinylalkoholu a jeho derivátů.
2. Stimulace sekrece slin
U pacientů se zachovalou reziduální funkcí slinných žláz je často účinná chuťová stimulace mentolovými výrobky bez cukru např. žvýkačkami nebo pastilkami.
Důležité je vyhýbat se podávání přípravků, které snižují sekreci slin (např. antihistaminika)
3. Profylaxe a terapie komplikací poruchy funkce slinných žláz
V rámci profylaxe je důležitá úzkostná hygiena dutiny ústní. Použití správné techniky čištění zubů včetně masáže dásní.
Mezi nejčastější komplikace patří rozvoj ústní mykotické infekce a zvýšené riziko vzniku zubního kazu. Léčba je obzvlášť složitá u pacientů s umělým chrupem, protože u nich dochází k soustavné exkoriaci slizničního povrchu. Důležité je zvolit taková lokální antimykotika (nystatin, chlortrimazol), která neobsahují koncentrovanou glukózu (ke zlepšení chuti), aby nedocházelo ke zvyšování rizika vzniku zubního kazu. Při léčbě je třeba odstranit zubní protézu, aby byl umožněn kontakt léku s celým slizničním povrchem. Stopy mykotické infekce je třeba odstranit také ze zubní protézy. V krajním případě je třeba zavést krátkodobě celkovou perorální antimykotickou léčbu (ketokonazol, flukonazol).
Progredující postižení chrupu vede u pacientů ke zvýšené potřebě stomatologických výkonů. Ztráta chrupu a nutnost zubní protézy může mít závažné emocionální důsledky a ekonomický dopad.
4. Celková protizánětlivá terapie
Uplatňuje se především při sekundárním Sjögrenově syndromu (nesteroidní antiflogistika, kortikosteroidy).
5. Podpůrná psychoterapie
6. Kromě pravidelných klinických kontrol (očních, interních, stomatologických aj.) je třeba alespoň jednou ročně provádět podrobná kontrolní laboratorní vyšetření imunologická ke stanovení aktivity choroby a potřeby celkové terapie.
Literatura
Kolektiv autorů: Solutio 1999, Medon, Staufen 1999
Olejárová, M.: Terapie Sjögrenova syndromu, Diagnóza 48/99, Alberta Plus, Praha 1999
Krejsek, J., Slezák, R.: Sjögrenův syndrom - polysystémové onemocnění, Diagnóza 22/99, Alberta Plus, Praha 1999

1
2
3