Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Psoriáza

1
2
3
4
5. Psoraleny (methoxsalen) jsou fotoaktivní kumarinové deriváty obsažené v četných rostlinách. Účinkem světla (k ozáření se používá dlouhovlnné UV záření) reagují s pyrimidinovými bázemi DNA, v čemž spočívá jejich antimitotický účinek. Metoda využívající tohoto účinku se označuje jako PUVA metoda (Psoraleny + UVA = PUVA). Způsob terapie je přísně individuální. Na lékaři specialistovi závisí volba způsobu podání psoralenu (perorálně nebo lokálně) a délka expozice UVA záření. Nevýhodou této metody je vyšší riziko vzniku kožní rakoviny. Po perorálním podání psoralenu je nutné nosit 12-24 hodin sluneční brýle, zakázáno je slunění i delší pobyt venku při slunečném počasí.
Závěr
Je třeba si uvědomit, že psoriáza je celoživotní onemocnění se střídavým zhoršováním bez zjevných důvodů. Hlavním cílem dobré péče je omezení progrese choroby, předcházení pracovní neschopnosti a snížení častosti a závažnosti vzplanutí. Při výskytu tohoto onemocnění je vhodné respektovat tyto zásady:
 • Správné výživové návyky. Žádná speciální dieta nemůže lupénku vyléčit. Přesto se doporučuje strava pestrá, bohatá na vitamíny, s omezením tuků, cukrů a moučných výrobků. Nedoporučuje se alkohol a kouření.
 • Celková hygiena. Věnovat každý den trochu času péči o svou kůži. Časté odstraňovaní šupin.
 • Naučit se poznat a eliminovat provokační faktory ze zevního prostředí.
 • Cvičit každý den.
 • Naučit se preventivním opatřením za účelem snížení poranění kůže, které může zhoršit stav.
 • Nacvičit si techniku snižující stres.
  Literatura
  Konkolová R.: Psoriáza se může objevit kdykoliv během života, Příloha Zdravotnických novin č. 5, Strategie, Praha 1998
  Farber, E.M.: Juvenilní psoriáza, Medicína po promoci, Ročník 1/č. 1, Richard P. Mills, Praha 2000
  Vosmík F.: Nemoci kůže prevence a léčba v kostce, Grada Publishing, Praha 1995
  Kolektiv autorů: Repetitorium praktického lékaře, Galén, Praha 1995
  Braun J., Dormann A.: Vademecum lékaře, třetí rozšířené vydání, Galén, Praha 2000
  Kolektiv autorů: Remedia Compendium, třetí vydání, Panax, Praha 1999
  Vokurka M., Hugo J.: Praktický slovník medicíny, 5. rozšířené vydání, Maxdorf, Praha 1998
  Autor
  PharmDr. Jana Peřinová

  1
  2
  3
  4