Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Psoriáza

1
2
3
4
 • anulární
 • geografická
  5. Podle dynamiky zánětu
 • forma akutně exantematická: náhlý vznik diseminovaných menších lézí bez predilekce, častěji u mladších jedinců, po virózách, horečnatých stavech
 • forma chronicky stacionární: projevy v predilekční lokalizaci, větší ložiska, více šupinatá, většinou u starších nemocných
  6. Další formy psoriázy jsou:
 • Inverzní: výskyt lézí v intertriginózní lokalizaci (třísla, podpaží, pod prsy)
 • Pustulózní: tvorba sterilních pustul na erytematózní spodině. Postižení je omezeno buď na plosky a dlaně - palmoplantární psoriáza Barberova typu (postihuje více ženy v období kolem klimakteria, typický je chronický průběh a malá reakce na terapii) nebo se jedná o postižení generalizované Zumbuschova typu, jež je provázeno celkovými příznaky (horečnatý průběh a současné postižení i vnitřních orgánů).
 • Erytrodermická: postihuje téměř celou kůži, která je difúzně červená, olupování nemusí být výrazné. Stav je provázen lymfadenopatií, artropatiemi, myopatiemi, celkovou alterací.
 • Artropatická: postihuje klouby, a to drobné klouby prstů rukou a nohou. Následkem může být ankylóza a subluxace, nebo může být postižena páteř a sakroiliakální spojení.
 • Nehtová: projevuje se typickými změnami - drobné dolíčkování nehtové ploténky, onycholýza, hyperkeratózy pod nehty, tzv. olejové skvrny, hemoragie.
  Projevy onemocnění
  Onemocnění se projevuje vznikem svědivých drobných červených pupínků, které později splývají ve větší ložiska pokrytá stříbřitými šupinami. Nejčastěji jsou postižena místa tlaku (kolena, lokty), křížová krajina, kštice. Ložiska se však mohou vytvořit kdekoliv na těle. Zcela výjimečně se může onemocnění rozšířit na celý povrch těla. Často se v průběhu onemocnění vyskytují změny nehtů (jamkovité prohlubeniny, barevné skvrny, nehty mohou být deformované, bez lesku, nadzdvižené vrstvou rohoviny).
  Onemocnění se může objevit zcela nepředvídatelně, např. po prodělané angíně nebo chřipce se vysejí po celém těle drobné projevy lupénky, které se mohou během 3-4 týdnů zhojit a již se v životě nikdy neobjeví. Častějším projevem je průběh chronický, onemocnění trvá dlouhá léta, a po zhojení se často opakuje. Pro tento průběh je charakteristické zlepšování se stavu lupénky během letních měsíců a zhoršování se na jaře a na podzim.
  Diagnostika onemocnění
  Diagnostika psoriázy obvykle nebývá obtížná. Vychází se z charakteristického klinického obrazu, lokalizace projevů a rodinné a osobní anamnézy. Při diagnostice může pomoci znalost některých fenoménů:
 • fenomén voskové svíčky: při lehkém škrábání léze se šupinky odlučují způsobem, který připomíná škrábání vosku
 • fenomén poslední kůžičky: pokračujícím škrábáním stejného místa se dospěje k zarudlé spodině s poslední průsvitnou bělavou vrstvou epidermis
 • Auspitzův fenomén: po odstranění výše uvedené vrstvy dojde k bodovitému krvácení
 • Köbnerův fenomén: po traumatu klinicky zdravé kůže dochází ke vzniku charakteristických eflorescencí v místě poškození

  1
  2
  3
  4