Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Psoriáza

1
2
3
4
Úvod
Psoriáza (lupénka) patří mezi chronická zánětlivá onemocnění s poruchou rohovění povrchových vrstev kůže. Jedná se o onemocnění neinfekční, probíhající v atakách. Postihuje 1-3 % evropské populace.
Příčina onemocnění není známa, značný význam má dědičnost a imunitní procesy v kůži. Může se vyskytnout v kterémkoliv věku. Nejčastější období je mezi 15-40 rokem věku. Onemocnění se často vyskytuje nejprve na loktech a kolenou nebo v místě poranění kůže. Vznik ložisek může být vyvolán škrábáním, chirurgickým zákrokem nebo třením. Mohou je také vyvolat jiné formy fyzikálního traumatu kůže (např. přeexponování ultrafialovým světlem nebo alergické reakce). Dalším provokačním faktorem může být podání některých léků, časté infekce, stresy, fyzická zátěž, poranění, vnitřní choroby, alkohol.
Klasifikace onemocnění
Průběh i klinický obraz psoriázy je velmi variabilní, což umožňuje různé možnosti dělení forem psoriázy. Např.:
1. Podle stádia vývoje choroby
 • latentní psoriáza
 • prepsoriáza (změny pouze laboratorní a funkční, ne klinické)
 • manifestní psoriáza
  2. Podle období výskytu
 • letní
 • zimní
  3. Podle charakteru povrchu lézí např.
 • verukózní
 • rupoidní
 • exsudativní
  4. Podle tvaru a povrchu ložisek např.
 • punktátní
 • gutátní
 • numulární

  1
  2
  3
  4