Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Samoléčení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Při hodnocení léků, které byly použity ve vlastní farmakoterapii, je třeba zdůraznit, že v převážné většině použil respondent k samoléčení OTC léky. Jen minimálně byly použity léky vázané na lékařský předpis (což svědčí mimo jiné o tom, že lidé používají k léčbě symptomů léky, které mají k dispozici z předchozí léčby). Homeopatické léky použili pouze zřídka. V daleko větší míře jsou zastoupena fytofarmaka.
Kašel respondenti léčili 35 druhy léků, 6 jich bylo vázáných na lékařský předpis, pouze v jednom případě byl použit homeopatický lék. U tohoto běžného onemocnění byla použita také v pěti případech fytofarmaka, převážně reprezentovaná bylinnými čaji.
U rýmy a nachlazení bylo použito 35 druhů léků, 6 léků bylo vázáno na předpis. Homeopatika byla použita 5-krát, což je mimo jiné nejvyšší počet u všech srovnávaných symptomů. Rovněž vysoké je zastoupení fytofarmak, kdy zejména bylinné čaje jsou podpůrnou a nezbytnou součástí terapie rýmy, nachlazení.
U bolesti hlavy bylo použito 31 druhů léků, přičemž 13 léků bylo vázáno na předpis. Nebylo použito ani homeopatik, ani fytofarmak.
U bolesti zad a kloubů respondenti použili nejvíce druhů léků - plných 58; 13 léků bylo vázáno na předpis, homeopatika ani fytofarmaka nebyla použita.
Problémy GITu byly léčeny 36 druhy léků, 4 z nich byly vázány na předpis. Při potížích GITu respondenti využili i fytofarmak 34 druhů. Homeopatický lék nebyl použit.
Jaké léky pacienti při samoléčení užívají, je zřejmé z dalšího přehledu:
 • Bolest kloubů a zad
  U symptomu bolest kloubů a zad byly nejčastěji užívány léky z ATC skupin MO1 a MO2. Pořadí čtyř nejčastěji použitých léků je následující: Ibuprofen, Brufen, Olfen, Mydocalm. Jako jiný způsob léčby zvolili respondenti cvičení, masáže, akupresuru a odpočinek. Je patrné, že zejména cvičení je velice důležitou součástí léčby. Ovšem vzhledem k tomu, že 671 respondentů trpí daným symptomem a jen 88 respondentů uvedlo jiný způsob léčby, pak jen minimum respondentů má komplexní přístup k léčbě tohoto symptomu.
 • Rýma, nachlazení
  Lékem číslo jedna u rýmy a nachlazení je Acylpyrin, na druhém místě Sanorin. Jestliže bychom za jednu skupinu považovali bylinné čaje, pak byly uváděny na třetím místě. Další v pořadí byl uveden Sanorin a vitamíny. Jako jiný způsob léčby je nejčastěji uvedena inhalace a potné kůry.
 • Kašel
  Lékem první volby se stal Bromhexin, na druhém místě byl uveden Stoptussin a na třetím místě se objevil Coldrex (u tohoto léku lze předpokládat, že svoji úlohu sehrála reklama). Jen minimálně byl uváděn jiný způsob léčby (léčba propolisem, zábal, cibule s medem).
 • Bolest hlavy
  Na prvním místě byl uváděn Ataralgin, na druhém místě Valetol a na třetím se objevil Paralen. Není překvapením, že se na dalších místech objevily Acylpyrin a Alnagon, které mají své nezastupitelné místo v terapii bolesti hlavy. Lze předpokládat, že se Panadol vlivem reklamy dostal mezi prvních deset užívaných analgetik. Ačkoliv pouze zanedbatelná část respondentů zvolila jiný způsob léčby, mezi nejčastěji používané metody patří u tohoto symptomu spánek a procházky. V ČR bude nezbytné v daleko větší míře propagovat zdravý způsob života, ke kterému patří mimo jiné pohyb a pravidelný spánek.
 • Problémy GIT
  Endiaron, Guttalax a Species cholagogae - takové je pořadí tří nejčastěji užívaných léků. Předpokladem úspěšné terapie jsou taktéž dietetické režimy. Avšak jen minimum respondentů uvedlo, že volí jiný způsob léčby. 14 respondentů praktikuje dietu, 11 požívá alkohol.
  Na základě tohoto detailního rozboru lze konstatovat, že respondenti při terapii běžných symptomů jakými je bolest kloubů, zad, hlavy, rýma, kašel, nachlazení či potíže GITu upřednostňují farmakoterapii, a to zejména OTC léky.
  Lze konstatovat, že samoléčení v České republice je v souvislosti se změnou lékové politiky a rozšířením sortimentu na vzestupu. Je však třeba, aby měla veřejnost k dispozici i dostatek informací, které se týkají volně prodejných léků. Tak jako v jiných zemích by právě lékárník měl být zárukou poskytování objektivních informací o OTC lécích.
  Pro compliance pacientů mají kromě dobře poskytnutých informací v lékárně své nezastupitelné místo příbalové letáky. Ukázalo se, že téměř 40 % seniorů nerozumí obsahu příbalových letáků. Bohužel, až do roku 1997 nebylo v ČR po zahraničních firmách požadováno, aby byly příbalové letáky psány v úředním jazyce tak, jak to vyžaduje EU Directiva pro příbalové letáky.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10