Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Samoléčení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a) lékárenské prostředí (nedostatek soukromí, nevhodné řešení prostorového interiéru);
b) osobnost farmaceuta (nedostatek znalostí, špatná komunikativní úroveň);
c) osobnost pacienta (spěch, neochota naslouchat);
d) informační překážky (nedostatek údajů o pacientovi);
e) ostatní (nedocenění konzultační činnosti farmaceuta).
Ad a) Lékárenské prostředí
V poslední době se velký důraz klade na to, aby bylo ve veřejných lékárnách vytvořeno intimní prostředí pro důvěrný a nikým nerušený rozhovor mezi farmaceutem a pacientem. Jsou zřizovány dispenzační koutky, popř. zvláštní místnosti určené právě pro konzultaci s pacientem.
Česká republika v tomto směru "předběhla" svět, protože již v 70. a 80. letech byly zavedeny tzv. dispenzační boxy. Lze oprávněně konstatovat, že právě dispenzační boxy představují vybavení, které splňuje všechna kriteria pro vhodnou komunikaci. Nelze se divit, že o dispenzační boxy vzrůstá zájem nejen v Evropě směrem na západ od ČR, ale např. i v USA.
Lze jen vyjádřit politování, jak rychle byly tyto dispenzační boxy z českých lékáren odstraněny. Vzhledem k tomu, že 90. léta můžeme charakterizovat jako nedostatek lékáren a lékárníků, není třeba, aby byli lékárníci nuceni bojovat o udržení. Je však nutné počítat s tím, že i v ČR jednou začne konkurenční boj mezi lékárníky a vyžádá si změnu prostředí lékáren.
Ad b) Informační překážky
Jak vyplývá z dokumentů Rady Evropy, pro zkvalitnění vlastní farmakoterapie pacientů je důležité zavést do lékáren "Pacientovy lékové záznamy" - PATIENT MEDICATION RECORD (dále PMR) ve všech členských státech EU jako profesní povinnost. Pacientovy lékové záznamy se objevily již začátkem 80. let. PMR znamená, že je uchována veškerá farmakoterapie jednotlivého pacienta, včetně léků, které byly zakoupeny jako OTC léky - tedy bez lékařského předpisu.
Lze tak vytvořit pacientovu lékovou historii, v níž je zahrnuta:
 • detekce preskripčních chyb,
 • detekce lék/lék interakce,
 • detekce nežádoucích reakcí,
 • prevence kontraindikací léků ve vztahu k alergiím nebo nemocím,
 • odhalení a prevence nesprávného užívání léků.
  V současnosti jsou PMR používány ve Velké Británii, Francii, Nizozemí, Belgii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu (9). Pro tento systém je důležitá propojenost databáze mezi farmaceutem a lékařem - takový systém propojenosti funguje zatím jen v Nizozemí.
  7. Samoléčení v ČR
  Zcela odlišný vývoj samoléčení probíhal v zemích střední a východní Evropy, kde do konce 80. let nebyl oficiálně podporován tento způsob terapie, včetně přiznání role jednotlivci ve smyslu péče o vlastní zdraví. Nové pojetí zdravotnictví přináší mimo jiné i požadavek na nové definování úlohy samoléčení. V roce 1993 vydala AESGP publikaci "Developing Self-Medication in Central and Eastern Europe", kde je vyjádřena zejména nutnost vytvoření legislativy, která by umožnila rozvoj samoléčení v těchto zemích. Jedná se zejména o oblasti klasifikace léků, reklamy, informovanost pacientů, proces registrace a tvorbu cen.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10