Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Samoléčení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • vyzvání k přečtení letáku.
  Veřejná reklama je v zemích EU soustavně sledována a kontrolována.
  Licence a proces registrace
  Velmi diskutovaným okruhem je užití obchodní značky pro různé přípravky. Zejména je to aktuální, přejde-li lék z kategorie léků na předpis do skupiny OTC. Byly obavy, aby nedošlo u léků, které mohou být předepisovány a zároveň jsou volně prodejné, ke zvýšení objemu preskripce. Četné studie prokázaly, že tomu tak není (Zovirax, Pepcid, Gyno- Canesten).
  AESGP
  V roce 1964 bylo založeno v Paříži AESGP neboli Evropské sdružení výrobců volně prodejných léků. Jedná se o reprezentativní organizaci výrobců léků určených k volnému prodeji v Evropě. Jsou zde zastoupeni výrobci a distributoři těch léků, které nevyžadují lékařský předpis. Hlavní náplní činnosti této organizace je propagace samoléčení a u evropských institucí, které se zabývají farmaceutickou a zdravotnickou legislativou, dosáhnout uznání názorů a zájmů výrobců OTC léků.
  4. Role pacienta v samoléčení
  V procesu samoléčení velice důležitou roli má samotný pacient. Jednotlivec se rozhoduje, jakým způsobem se bude léčit.
  V případě zamítnutí lékaře nastupuje možnost získání adekvátních informací z lékárny. V případě, že se člověk nesnaží ani o získání rady v lékárně, je možné, že může dojít k omylům při vlastním užívání léků.
  Jedinec vychází z toho, že:
 • má zkušenosti z předešlé terapie;
 • využije zkušenost příbuzných a známých;
 • spoléhá na reklamu na léky;
 • využije informací z příbalových letáků.
  Avšak využití těchto informací je nedostačující. Jako optimální řešení se jeví návštěva lékárny a konzultace s lékárníkem. Lékárna a lékárník se tak stávají důležitým místem stanovení vhodné terapie a poskytnutí rad:
 • v případech vyžadujících okamžitý kontakt s lékařem;
 • bezprostřední reakce na nevhodné léky, náhrada jinými;
 • navrhnout zcela jiný způsob léčby.
  Požadavky pacientů na informace ve vztahu k OTC
  Podle typu pacientů jsou vyhledávány informace o OTC. Starší pacienti mají tendence se ptát lékařů na rady ohledně samoléčení mnohem častěji než mladší generace. Také jednotlivci se špatným zdravotním stavem vyhledávají profesionální zdroje informací ohledně OTC mnohem častěji než zdraví jedinci. Lékaře rovněž daleko více navštěvují lidé se základním vzděláním, než ti, kdo mají vyšší vzdělání. Velmi důležitým zdrojem informací jsou vlastní zkušenosti potenciálních pacientů. Zejména tam, kde se opakují obtíže a OTC lék v předchozích případech pomohl, je ve většině případů znovu užíván.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10