Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Samoléčení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • existují státy, v nichž není povinné zdravotní pojištění, a proto je zde pacient často odkázán na volně prodejné léky, např. v USA.
  Faktory ekonomické
  Obecně se uvádí 5 hlavních ekonomických trendů, které poukazují na zvyšující se význam samoléčení.
 • Potřeba redukovat výdaje na zdravotní péči
  Redukovat výdaje na zdravotní péči znamená pokusit se převést prostředky ze systému profesionální zdravotní péče do oblasti samoléčení.
 • - Potřeba redukovat veřejné výdaje Velké deficity rozpočtů nutí vlády v řadě zemí k redukci svých výdajů. Zvýšení zainteresovanosti pacienta na přímé platbě za profesionální péči vytváří ze samoléčení zajímavou alternativu.
 • Deregulace a účast spotřebitele zdravotní péče
  Existuje obecná tendence neregulovat trh zdravotní péče a vytvořit větší prostor pro pacienty, aby se mohli sami vyjádřit k tomu, které typy péče upřednostňují. Více tržní přístup ke zdravotní péči povede ke zvýšení úlohy samoléčení.
 • Zlepšení informovanosti
  Rostoucí uvědomování si skutečnosti, že jednotlivec sám je zodpovědný za své vlastní zdraví, musí doprovázet stále více informací o možnostech, jak je ovlivnit. Zlepšení informovanosti je důležité pro rozvoj samoléčení.
 • Zlepšení technologie samoléčení Velké pokroky na poli kontroly a zkoušení léků přispívají k minimalizování nebezpečí chyb při užívání volně prodejných léků.
  3. Samoléčení v Evropě
  Je patrné, že rozsah samoléčení a s tím spojené užívání OTC léků je v rámci států EU různý. Analýza samoléčení v Evropě byla publikována v knize "Ekonomic and Legal Framework for Non-prescription Medicines" v Evropě. V detailním přehledu lze porovnat vliv Evropské farmaceutické legislativy a ukázat výhody a nevýhody existujících národních systémů.
  V roce 1997 byl v Bruselu předložen společný dokument, který obsahuje jednotnou směrnici pro samoléčení ve státech Evropské unie. Dokument definuje samoléčení jako užívání léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis a je na vlastní zodpovědnost pacienta. Je uvedeno, že samoléčení je vhodné pouze k symptomatickému léčení lehčích onemocnění a diagnózu může stanovit jen lékař.
  Při samoléčení se musí zabezpečit, aby všechny léky, které jsou vydávané bez lékařského předpisu, byly pro uživatele vhodné a aby byly k dispozici dostatečné a relevantní informace pro dosažení co nejlepšího farmaceutického efektu. Samoléčení je omezené na 3 - 7 dnů, v případě, že potíže neustoupí, je nezbytné vyhledat lékaře.
  Samoléčení v Evropě má velkou politickou podporu. Proto se velice rychle a úspěšně vytváří prostředí pro non prescription léky (tzn. OTC léky). V zájmu vytvořit prostředí pro samoléčení je však třeba, aby byly rozvíjeny zejména tři hlavní oblasti, a to:
 • klasifikace léků,
 • komunikace,
 • licence, proces registrace
  Klasifikace léků

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10