Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Samoléčení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Definice pojmů
V době, kdy WHO klade důraz na zodpovědnost každého jedince za svoje zdraví, se uvědomělé samoléčení považuje za pozitivní součást zdravotního uvědomění. Samoléčení v současnosti je možné definovat různými způsoby.
Samoléčením rozumíme léčení lehkých zdravotních potíží prostřednictvím volně dostupných léků, tzn. takových léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a jejichž výběru nepředcházela návštěva u lékaře.
Samoléčení znamená péči vybranou jedincem bez asistence osob s profesionálním zájmem, jakými jsou lékaři nebo různí léčitelé. To znamená, že pacient se dostává do role, kdy on sám rozhoduje o své léčbě.
Ve všech definicích samoléčby se jako základní okruhy uvádějí:
 • podpora, upevnění zdraví;
 • prevence onemocnění;
 • léčba lehčích onemocnění a poranění;
 • léčba chronických onemocnění a rehabilitaci
  Do samoléčení v širším slova smyslu je nutné vedle registrovaných léků a parafarmaceutik zařadit domácí prostředky či různé způsoby alternativní medicíny a farmacie.
  Nejdůležitější formou samoléčení je užití volně prodejných léků. Volně prodejné léky definuje vyhláška Mzd ČR č.43/1987 Sb. takto "Volně prodejná léčiva jsou ta, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis". Pro upřesnění je nutné dodat, že následující termíny lze v dnešní době chápat jako synonyma:
 • léky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis
 • volně prodejné léky
 • OTC léky - Over The Counter = pultový prodej = volně prodejné léky
 • non prescription
  2. Rostoucí význam samoléčení
  Mezi nejvýznamnější faktory, které jsou předpokladem pro rozvoj samoléčení, patří faktory sociální a ekonomické.
  Faktory sociální
 • úroveň vzdělání a tím i vědomosti populace se zvyšuje;
 • dostupnost lékařské péče je v některých oblastech menší než dostupnost lékáren;

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10