Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Léčivo a lék na poštovní známce

1
2
Mohutně rozvinutý farmaceutický průmysl (Obr.č.8-10) po celém světě zásobuje medicínu velkým množstvím léků, jež se preventivně nebo terapeuticky aplikují lékovými formami, které představují tablety, dražé, želatinové tobolky, injekční roztoky, masti a další, tak jak jsou zobrazeny na známkách a obálkách prvního dne (FDC) Velké Británie, Maďarska, Japonska, Brasilie, Číny a dalších zemí. Farmaceutický průmysl propaguje své výrobky pomocí svých poštovních výplatních strojů na jehož otiscích jsou názvy léků.Obr. 8
Obr. 9
Obr. 10

Na poštovních známkách a příležitostných poštovních razítkách najdeme zachycený historický vývoj farmacie a medicíny.
Literatura
1. Arzneipflanzen. Philatelie Journal, Wien 3/1990
2. 100 Jahre Forschung und Fortschritt. Bayer Pharma 1988. Bayer A.G., Leverkusen 1988
3. Padesát let léčiv Bayer. I.G. Farbenindustrie A.G. Leverkusen 1938
4. Nováček, L.: První antibiotikum a jeho léčebné použití v českých zemích. Dějiny věd a techniky 20, 97-104 (1987)
5. Gysin, P.: Pharma-Stempel. Nákl. vlastním. Interlaken 1997
6. Gysin, P.: Medizin, Pharmazie, Rotes Kreuz-Stempel. Díl I-III. Nákl. vlastním. Interlaken 1993, 1994, 1995
7. Česák, J.: Zdraví. Zpravodaj Komise námět. Filatelie. 1988, č. 3, s. 62-63
Autor
RNDr. PhMr. Libor Nováček, CSc.

1
2