Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění

1
2
3
4
5
6
7
8
Košťálová D., Bezáková E.: Prirodné antioxidanty a prevencia aterosklerózy. Slovakofarma Revue VI, 2-3, 50-53, 1996. Aruoma O.J.: Characterization of drugs as antioxidant prophylactics. Free Rad. Biol. Med. 20, 675-705, 1996.
Ahotupa M. Tuutu M., Mantyla E.: Simple methods of quantifying oxidation products and antioxidant potential of low density lipoproteins. Clin. Biochem. 29, 139-144, 1996. Losonczy K.G., Harries T.B., Havli R.J.: Vitamin E and vitamin C supplement use and risk of all-cause and coronary heart disease mortality in older persons. Am. J. Clin. Nutr. 64, 190-196, 1996.
Stephens N.G., Parsons A., Schoefield P.M. et al.: Randomised controlled trial of vitamin E in patients with coronary disease: Cambridge Heart Antioxidant Study. Lancet 347, 781- 786, 1996.
Omenn G.S., Goodman G.E., Thornquist M.D. et al.: Effects of combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. N. Engl. J. Med. 334, 1150-1155, 1996.
Benson H., Stark M.: Moc a biologie víry v uzdravení, Práh, Praha 1997.
Favier A.: Le stress oxydant: intéret de sa mise en évidence en biologie médicale et problemes poses par le choix d´-un marqueur. Ann. Biol. Clin. 55, 9-16, 1997.
Zima Z.: Oxid dusnatý /NO/ - fyziologické a patofyziologické účinky v organismu. Remedia 7, 298-307, 1997.
Janebová M., Zima T., Tesař V.: AGEs - produkty pokročilé glykace, advanced glycation /glycosylation/end-products. Remedia 9, 94- 103,1999.
Tesař V., Zima T.: Isoprostany - nové markery a mediátory oxidačního stresu. Remedia 9, 308-316, 1999.
Štípek S. a kol. Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a nemoci. Grada, Praha, 2000.
Autor
Prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc.
IPVZ, subkatedra klinické farmacie, Praha

1
2
3
4
5
6
7
8