Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění

1
2
3
4
5
6
7
8
Moderní lékařská věda je přesvědčena, že se dá vyléčit s použitím specifických léků všechno, neboť tomu tak dosud nasvědčovalo - jak se ukázalo být při léčbě hypovitaminóz, při objevení insulinu, léčbě tuberkulózy, cholery, při objevu antibiotik atd. Na druhé straně se však přestalo pohlížet na nemoc jako na přirozenou nerovnováhu, na interakce biologických, morálních, psychologických a duševních faktorů. Lékařská věda se omezila pouze na naše buňky, tkáně a kosti, ale nezahrnula do svých poznatků celou širokou škálu našich nálad, rozmarů, myšlenek, strachu a záští, které náš organismus výrazně zeslabují a ovlivňují. Je nutno říci, že na základě výše uvedených třech složek naší vlastní touhy se uzdravit a řešit stresové situace naší vůlí, se stáváme svědky úspěšné léčby stresu, neboť římský filosof Seneka, žijící na rozhraní našeho letopočtu, který si byl plně vědom důležitosti naděje při léčbě, řekl:"Součástí léčby je přání uzdravit se."
Lidé by si na počátku třetího tisíciletí měli uvědomit, že samotné tělo je největším existujícím řešitelem problémů. Uchovává nám život přes překonávání nesmírného počtu denních překážek a dovede si poradit s každou novou chemickou strukturou léčiva, které si vymyslíme. Zdraví nelze kontrolovat jen laboratorními testy, ale musíme vzít také v úvahu obrovský potenciál víry pacienta v uzdravení, v jeho schopnosti pomocí svého duševního potenciálu hrát aktivnější úlohu v péči o vlastní zdraví. Psychosomatické postupy jsou dosud málo nákladným a nevyužitým zdrojem, jehož aktivní uplatnění by mohlo zlepšit kvalitu i cenu naší zdravotní péče. Samoléčebné postupy jako vyvolávání relaxační odezvy jsou v boji se stresem úspěšné. Naše nervové zapojení nás vede k tomu, že potřebujeme mít nějaký životní smysl a že v tom nacházíme útěchu. Jak vzrůstají naše znalosti o chápání a funkci mozku, máme stále více důkazů o tom, že lidský organismus je nedílnou jednotou těla a mysli. Způsob, jak vnímat sami sebe, jak se vyrovnávat s denními stresovými situacemi, při kterých ovlivňujeme vzájemné vztahy buněk v našem těle, neznamená však odmítat léčebné účinky látek, které vykazují antioxidační efekty, nýbrž potřebujeme naopak vyrovnaný přístup k oběma těmto alternativám. Nesmíme zapomenout na definici SZO o zdravi (uvedeno v úvodu článku), že je to stav plné tělesné, duševní a sociální pohody.Obr. 1
Obr. 2

Literatura
Reilly P.M., Schiller J.H., Bulkley B.G.: Pharmacologic approach to tissue injury mediated by free radicals and other reactive oxygen metabolites.. Amer. J. Surgery 161, 488-503, 1991.
McKee D., Chappel J.: Spirituality and medical practice. J.Family Practice 35, 201-208, 1992.
Eisenberg D.M., Kessler R.C., Foster C., Norlock F.E., Calkins D.R., Delbanco T.L.: Inconventional medicine in the United States: Prevalence, costs and patterns of use. New Engl.J.Med. 328, 246-252, 1993.
Ďuračková Z., Bergendi L., Liptáková A., et al.: Volné radikály odvodené od kyslíka a medicina. Bratisl. Lék. Listy 94, 419-434, 1993.
Sies H.: Strategies of antioxidant defense. Eur. J. Biochem. 215, 213-219, 1993.
Lewin G., Popov I.: The antioxidant system of the organism. Theoretical basis and practical consequences. Medical Hypotheses 42, 269- 275, 1994.
Holeček V., Racek J.: Ochrana před volnými radikály pomocí antioxidantů, stopových prvků a léků. Klin. Biochem. Metabol. 2, 137- 141, 1994.
Racek J. Holeček V.: Nemoci a stavy působené volnými radikály a možnosti jejich výzkumu. Klin. Biochem. Metabol. 2, 94-98, 1994. Maďarič A., Kadrabová J., Ginter E.: Selenium concentration in plasma and erythrocytes in a healthy. J. Trace Elem. Electrol. Health Dis. 8, 43-47, 1994.
Turner J.A., Deyo R.A., Loeser J.D., Von Korff M., Fordyce W.E.: The importance of placebo effects in pain treatment and research. J.Amer.Med.Assoc. 271, 1609-1614, 1994. Leape L.L.: Error in medicine. J.Amer.Med.Assoc. 272, 1851-1857, 1994. Linden W., Chambers L.: Clinical effectiveness of non-drug treatment for hypertension: a meta analysis. Annuals Behav.Med. 16, 35- 45, 1994.
Jha P., Flather M., Lonn E. et al.: The antioxidant vitamins and cardiovascular disease. A critical review of epidemiologic and clinical trial data. Ann. Intern. Med. 123, 860-872, 1995.
Altman L.K.: Medical errors bring calls for change. New York Times 6/18, 1995.
Gutteridge J.M.C.: Lipid peroxidation and antioxidants as biomarkers of tissue damage. Clin. Chem. 41/42, 1819-1828, 1995.
Billiar T.R.: Nitric oxide. Novel biology with clinical relevance. Ann. Surg. 221, 339-349, 1995.
Zima T., Štípek S., Tesař V., Pláteník J., Crkovská J.: Volné radikály - reaktivní formy kyslíku, antioxidační látky a antioxidační terapie. Remedia 6, 325-58, 1996.
Darley-Usmar V., Halliwell B.: Blood radicals. Reactive nitrogen species, reactive oxygen species, transition metal ions and vascular system. Pharmaceutical Res. 13, 649-662, 1996.

1
2
3
4
5
6
7
8