Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Úvod

Vážené paní lékárnice a laborantky, vážení páni lékárníci,
po čtyřech letech pravidelného vydávání příruční knihy pro lékárny SOLUTIO jsme pro Vás na konci milenia připravili jubilejní páté SOLUTIO 2000/2001.
Přelom tisíciletí je příležitostí k bilancování. Položili jsme si proto otázku, zda se splnilo naše očekávání a SOLUTIO se stalo důležitým pomocníkem pro všechny odborné pracovníky v lékárnách. Budou-li měřítkem Vaše ohlasy, připomínky a náměty, pak jsme se našemu cíli zajisté přiblížili.
Z Vašich požadavků a připomínek jsme vycházeli i při sestavování obsahu SOLUTIO 2000/2001. Kapitoly jako Přehled recepturních zkratek, Poradenská činnost, Problematika kombinace léčiv, informace o Českém lékopisu a další jsou toho dokladem. Vaší spolupráce si nesmírně vážíme a doufáme v její další prohlubování.
Do nového tisíciletí přejeme všem zaměstnancům lékáren hodně pracovních i osobních úspěchů.
Naše poděkování patří také těm firmám, které se inzercí podílely na vydání publikace a firmě Phoenix za pomoc při distribuci.
Váš
Medon s.r.o.
Praha