Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000

1
2
3
4
Vyhláška MZ a Min. zem. ČR č. 289/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků a rozsah zveřejňovaných údajů o povolení použití neregistrovaného léčivého přípravku.
Vyhláška MZ ČR č. 291/1998 Sb., kterou se mění vyhl. MZ č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MZ ČR č. 315/1998 Sb. o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi.
Vyhláška MZ a Min. zem. ČR č. 90/1999 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky.
Vyhláška MZ a Min. zem. č. 230/1999 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv.
Vyhláška Min. obrany č. 285/1999 Sb. o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních.
Vyhláška MZ ČR č. 296/1999 Sb., kterou se mění vyhl. MZ č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997 ) - Český lékopis 1997 - Doplněk 1999.
Vyhláška Min. fin. č. 81/2000 Sb., kterou se mění vyhl. Min. fin. č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících.
Vyhláška MZ ČR č. 143/2000 Sb., kterou se mění vyhl. MZ č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví přípravky, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobností o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek.
Vyhláška MZ ČR č. 144/2000 Sb., kterou se mění vyhl. MZ č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdrav. pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.
Použité prameny:
Sbírka zákonů ČR
Věstník Ministerstva zdravotnictví
Zpracoval:
Prof. RNDr. Jan Solich, CSc.

1
2
3
4