Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000

1
2
3
4
Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 149/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 79/1997 o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon ve znění pozdějších předpisů).
Zákon č. 155/2000 Sb. Změna zákoníku práce.
Nařízení vlády
290/1995 Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání,
72/1997 Nařízení vlády, kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona.
180/1998 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky.
114/1999 Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce.
198/1999 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.
Vyhlášky
Vyhláška MZ ČSR č. 77/1981 Sb. o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
Vyhláška MZ ČSR č. 91/1984 Sb. o opatřeních proti přenosným chorobám.
Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a o pohřebnictví. Vyhláška MZ ČR č. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
Vyhláška MZ ČR č. 48/1991 Sb. o očkování proti přenosným nemocem.
Vyhláška MZ ČR č. 207/1992 Sb. o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení.
Vyhláška MZ ČR č. 242/1991 Sb. o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi.
Vyhláška MZ ČR č. 394/1991 Sb. o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti MZ ČR.
Vyhláška MZ ČR č. 325/1992 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení.
Vyhláška MZ ČR č. 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné službě.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věci ČR č. 31/1993 Sb. o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení.

1
2
3
4