Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000

1
2
3
4
Zákony
Ústavní zákon č. 23/1991 Sb.- Listina základních práv a svobod.
Zákon ČNR č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
Zákon FS ČSSR č. 20/1966 Sb. péči o zdraví lidu, se změnami a doplňky provedenými zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., zákonem ČNR č. 425/1990 Sb., zákonem ČNR č. 548/1991 Sb. Úplné znění zákon ČNR č. 86/1992 Sb. Změna zákon ČNR č. 590/1992 Sb., 15/1993 Sb., č. 307/1993 Sb.
Zákon ČNR č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
Zákon ČNR č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.
Zákon ČNR č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
Zákon ČNR č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Zákon ČNR č. 215/1992 Sb. o veterinární péči. Úplné znění zákona FS ČSSR č. 87/1987 Sb. o veterinární péči se změnami a doplňky provedenými zákonem FS ČSFR č. 239/1991 Sb.
Zákon č. 260/1993 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění zákona ČNR č. 589/1992 Sb. se změnami a doplňky provedenými zákonem ČNR č. 10/1993 Sb a zákonem č. 160/1993 Sb.
Zákon č. 126/1994 Sb. Zákoník práce, úplné znění se všemi změnami a doplňky.
Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře.
Zákon č. 89/ 1995 Sb. o státní statistické službě.
Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění.
Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 79/1997 Sb. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
Zákon č. 352/1999 Sb. Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích.
Zákon č. 117/2000 Sb. Změna zákona o návykových látkách.

1
2
3
4