Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

1
2
3
4
5
6
7
8
Eurodurg meeting 2001 "Integrating drug utilisation studies in a wider Europe"
7.-10. června 2001, Praha, Česká republika
Kontakt: Sekretariát Eurodurg Meeting, Česká lékařská společnost JEP, P.O. Box 88, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, Česká republika
tel.: 2 2426 6228, fax: 2 2426 6206
e-mail: synkova@cls.cz
World Conference on Drug Absorption and Drug Delivery
18.-20. června 2001, Kodaň, Dánsko
Kontakt: EUFEPS Secretariat, PO Box, 113, SE-111 81 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 4113217
4th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology
23.-25. září 2001, Vídeň, Rakousko
Kontakt: Isabella Junker, Secretary of the Symposium, Institute of Pharmaceutical Technology & Biopharmaceutics, University of Vienna, Althanstrasse, 14, A-1090 Vienna, Austria
Phone: +43 1 4277 8554, Fax: +43 1 4277 9554

1
2
3
4
5
6
7
8