Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

1
2
3
4
5
6
7
8
30. dubna - 4. května 2001, Kodaň, Dánsko
Kontakt: Sven Froekjaer, Royal Danish School of Pharmacy, Universitetsparken 2, DK-2100 Copenhagen, Denmark
Fax: +45 35 306001
Receptor Structure and Function
14.-18. května 2001, Kodaň, Dánsko
Kontakt: Jette Sandholm Kastrup, Royal Danish, School of Pharmacy, Universitetsparken 2, DK-2100, Copenhagen, Denmark
Fax: +45 35 306001
1st International FESTEM Symposium on Trace Elements and Minerals in Medicine and Biology
17.-19. května 2001, Benátky, Itálie
Kontakt: 2001 FESTEM Meeting in Venice, C/o Dipartimento di Scienze Igienistiche, Microbiologiche e Biostatistiche, Universita di Modena, Via Campi 278, IT-41100 Modena, Italy
Fax +39 0592055483
e-mail: vivoli@unimo.it
Clinical Evaluation of Drug Products
28. května - 1. června 2001
Kontakt: Sven Froekjaer, Royal Danish School of Pharmacy, Universitetsparken 2, DK-2100 Copenhagen, Denmark
Fax: +45 35 306001
XVI Helsinki University Congress of Drug Research
7.- 8. června 2001, Helsinky, Finsko
Kontakt: Prof. Raimo Tuominen, Dept of Pharmacy, Div. Of Pharmacology & Toxicology, PO Box 56, FIN-00014 University of Helsinki Finland
Fax: +358 9 191 59471

1
2
3
4
5
6
7
8