Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

1
2
3
4
5
6
7
8
5th Winter Research Conferences (Oxidative Damage to DNA: Measurement and Repair - Metals in Cancer: Redox carcinogenesis and antioxidant Protection - Regulation of iron metabolism)
17.-24. března 2001, Val Cenis, Francie
Kontakt: Arlette Alcaraz, CHU A. Michallon, BP 217, FR-Grenoble Cedex 09, France
Fax: +33 4 76765664
1st Conference of the Portugese Society for Pharmaceutical Sciences
4.-7. dubna 2001, Lisabon, Portugalsko
Kontakt: SPCF, Faculadade de Farmácia de Lisboa, Av. Das Forcas Armadas, Lisbon Portugal,
Fax: +351 21 7937703
e-mail: spcf@ff.ul.pt
Chemical Kinetics in Prodrug Design And Drug Stability
23.-27. dubna 2001, Kodaň, Dánsko
Kontakt: Claus Selch Larsen, Royal Danish, School of Pharmacy, Universitetsparken 2, DK-2100 Copenhagen, Denmark
Fax: +45 35 306001
New Amalytical Approaches to the Development of Biochemistry Products: the Science and the Regulatory Process
26.-27. dubna 2001, Londýn, Anglie
Kontakt: J.A.Clements, Royal Pharmaceutical, Society of Great Britain, 1 Lambeth High Street London SE1 7JN, UK
Fax +44 20 75820397
Drug Delivery

1
2
3
4
5
6
7
8