Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

1
2
3
4
5
6
7
8
Kontakt: Steen Honoré Hansen, Royal Danisch School of Pharmacy, Universitetsparken 2 DK - 2100 Kodaň, Dánsko
Fax.: +45 35 306001
3rd European Graduate Student Meeting
23.- 25. února 2001, Frankfurt nad Mohanem, Německo
Kontakt: Prof. Theo Dingermann Intitute for Pharmaceutical Biology Biozentrum, Marie-Curie-Strasse 9 DE-60439 Frankfurt/Main, Germany
Fax.: +49 69 79829662
Drug Desing and Discovery
5. - 9. 2001 března, Kodaň, Dánsko
Kontakt: Povl Krogsgaard-Larsen, Royal Danisch School pf Pharmacy, Universitetsparken 2, DK-2100 Copenhagen, Denmark
Fax: +45 35 306001
Symposium on New Trends in Polymers For Oral and Parenteral Administration (From Design to Receptors)
12.- 13. března 2001. Paříž, Francie
Kontakt: APGI/GTRV Rue Jean Baptiste Clément, 92296 Chatenay Malabry Cedex, France
Phone +33 1 46835581, Fax +33 1 46835308
Advanced Structural Chemistry and Molecular Modelling
12.- 23. března 2001, Kodaň, Dánsko
Kontakt: Fleminng Steen Joergensen Royal Danisch School of Pharmacy Universitetsparken 2, DK-2100 Copenhagen, Denmark
Fax.: +45 35 306001

1
2
3
4
5
6
7
8