Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

1
2
3
4
5
6
7
8
Tato spolupráce je nutná jak v lékárenské praxi, tak i ve farmaceutických vědách.
Právě farmaceutické společnosti by měly být nástrojem a platformou pro sjednocování a ujasňování rozdílných názorů a pro řešení odborných problémů.
Jestliže pozitivní výsledky činnosti jednotlivých národních společností budou zveřejňovány na mezinárodních kongresech a sympoziích a prostřednictvím publikací, časopisů a internetu, bude-li možnost výměny studentů i odborníků v praxi, potom bude úloha farmaceutických společností naplněna.
Autor
Doc. RNDr. Vladimír Komárek, CSc.
Vybrané akce farmaceutických společností pořádaných v evropských zemích v první polovině r. 2001 pod záštitou EUFEPS
Advanced Techniques in Synthetic Organic Chemistry
8. - 19. ledna 2001, Kodaň, Dánsko
Kontakt: Mikael Begtrup, Royal Danisch School of Pharmacy, Universitetsparken 2, DK - 2100, Copenhagen, Denmark
Fax.: +45 35 306001
Bibliographic Software. Use the Reference Manager with Hands-on
25. ledna 2001, Kodaň, Dánsko
Kontakt: Alice Noerhede, Royal Danisch School of Pharmacy, Universitetsparken 2 DK - 2100 Copenhagen, Denmark
Fax.: +45 35 306001
The Future Face of the European Pharmacopoeia - Current Concerns in Pharmaceutical Analysis
8. - 9. února 2001, Cannes, Francie
Kontakt: Caroline Larsen Le Tarnec, European Directorate for the Quality of Medicines Council of Europé, BP 907 FR - 67029 Strasbourg, France
Fax.: +33 3 88412771
Sample Preparation and Separation Techniques in Bio-Analytical Chemistry
19. února - 2. března 2001, Kodaň, Dánsko

1
2
3
4
5
6
7
8