Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

1
2
3
4
5
6
7
8
V oblasti vzdělávání univerzitní programy musí být vědecké a orientované na pacienta. Do studijních programů je třeba kromě farmacie zahrnout i vědy jako např. biomedicínu, sociologii, řízení a farmakoekonomiku. Výukové programy musí připravit farmaceuty střední a východní Evropy tak, aby našli uplatnění v zaměstnaneckém systému EU.
Národní farmaceutické společnosti mají hlavní úlohu v kontinuálním postgraduálním vzdělávání farmaceutů. Přiměřeně se musí vzdělávat také farmaceutičtí laboranti a technici. Mají pracovat vždy pod dozorem lékárníků.
V oblasti veřejného lékárenství účastníci souhlasí a schvalují Chartu Evropské farmacie, vydanou PGEU. Lékárník by měl vlastnit pouze jednu lékárnu. Jestliže již existuje řetězec lékáren, vlastníkem a řídícím pracovníkem má být farmaceut. Je třeba usilovat o zajištění jednotných cen ve všech lékárnách, aby nedocházelo k neetické soutěži. Soutěž mezi lékárnami má zlepšit kvalitu služeb, které pacientům poskytují. Léky by se měly vydávat a prodávat pouze v lékárnách a ne např. v supermarketech. Veterinární léčiva by se měla prodávat výhradně v lékárnách.
V oblasti nemocničních lékáren by se měla věnovat pozornost snižující se úlohy nemocničních lékáren v zemích východní Evropy a fluktuaci lékárníků za lépe placenou prací ve veřejných lékárnách.
Více pozornosti je třeba věnovat rozvoji a stavu klinické farmacie.
V oblasti internetového prodeje léků se schvaluje a přijímá postoj PGEU o prodeji léků internetem. Silný nesouhlas projevili účastníci s přímým prodejem léků jak poštou, tak internetem.
V otázkách spolupráce by se měla zvýšit těsná spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi a také mezi lékárnickými komorami jak v jednotlivých zemích, tak i v celé Evropě.
Společné prvky národních farmaceutických společností
Činnost farmaceutických společností a mezinárodní spolupráce má řadu společných prvků.
 • Posláním a cílem většiny společností je rozvoj odborné úrovně farmacie.
 • Ve stanovách většiny farmaceutických společností evropských zemí je členství dobrovolné (na rozdíl od členství lékárníků v Lékárnických komorách). Toto členství má nejčastěji kategorie: řádné členství a čestné členství, případně přidružené členství.
 • Struktura a organizace společností je členěna podle odborného zaměření členů do odborných sekcí.
 • Aktivity společností spočívají nejčastěji v kontinuálním a postgraduálním vzděláváním v hlavních farmaceutických oborech, dále je to řešení odborných problémů a poradenská odborná činnost, např. při tvorbě legislativy.
 • Společnosti vyvíjejí a podporují publikační činnost, vydávají své odborné časopisy (vědecké i informační).
 • Pořádají odborné národní i mezinárodní akce (sympozia, konference, vědecké dny).
 • Národní společnosti jsou členy mezinárodních asociací a evropských společností.
  Závěr
  Činnost profesních organizací a farmaceutických společností v národním i mezinárodním měřítku je v řadě zemí limitována finančními zdroji a ekonomickou situací.
  Spolupráci a vzájemnou výměnu informací čím dál tím více usnadňuje internet. Ten bourá informační bariéry nejen v evropském regionu, ale celosvětově. Právě v internetové službě můžeme spatřovat pozitivum globalizace.
  V otázkách spolupráce se v oblasti zdravotnictví ukazuje nutnost úzkého kontaktu lékaře a farmaceuta, stejně jako součinnost s ostatními odborníky.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8