Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Problematika kombinace protiinfekčních léčiv

1
2
3
4
6. Vlček J., Müllerová H.: Teoretické podklady interakcí, Solutio 1997, str. 96 - 98; MEDON s.r.o. (ISBN 80 - 902122-1-4)
7. Vlček J., Müllerová H.: Interakce s antikoagulantii, Solutio 1997, str. 99 - 107, Medon s.r.o. (ISBN 80 - 902122-1-4)
8. Vlček J.: Interakce na úrovni GIT, Solutio 1998; str. 139 - 151; Medon s.r.o.; ISBN: 80-902122-2-0)
9. Interakční problematika od roku 1995 do poloviny roku 2000 zkontrolována rešerší Medline.
Autor
Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie

1
2
3
4