Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Problematika kombinace protiinfekčních léčiv

1
2
3
4
3.1. Potrava snižuje vstřebávání protiinfekčních léčiv

128/ ampicilin, PNC - V; oxacilinpodat do 1hod. před jídlem a 2h. po jídle
129/ azitromycin(↓ až o 50 %); podat do 1 hod. před jídlem a 2h. po jídle
130/ cefaklorklesá cmax a prodlužuje se tmax , ale biologická dostupnost se nemění, není doporučováno brát nalačno
131/ cefalexinklesá cmax a prodlužuje se tmax , ale biologická dostupnost se nemění, doporučuje se brát před jídlem a v případě GIT nesnášenlivosti s jídlem
132/ didanosinnestabilní v kyselém prostředí
133/ doxycyklinklinicky nevýznamné snížení; doporučuje se brát s malým množstvím jídla při dráždění GIT
134/ isoniazidpodat do 1 hod. před jídlem a 2h. po jídle; pozor v dokumentech AISLP doporučováno podávat s jídlem!!!
135/ linkomycinpodat do 1 hod. před jídlem a 2h. po jídle (není u klindamycinu)
136/ rifampicinpodat do 1 hod. před jídlem a 2h. po jídle; pozor v dokumentech AISLP doporučováno podávat před jídlem!!!; potrava mírně snižuje biol. dostupnost A
137/ teracykliny 1. generacedoporučuje se podávat s malým množstvím jídla pro snížení GIT potíží
138/ zalcitabinpodat nalačno
139/zidovudinvliv jídla není jistý; o 50 % klesá cmax , ale biologická dostupnost se nemění; lépe podat nalačno, ale pro prevenci nauzey podat s jídlem

Tab. 7


3.2. Potrava zvyšuje vstřebávání protiinfekčních léčiv

140/ cefuroxim axetilužít po jídle
141/ griseofulvinvstřebávání zlepšuje tučné jídlo, užívat při jídle, zapíjet mlékem
142/ itrakonazol(užít před nebo po jídle), významný vliv
143/ ketokonazolnejistý vliv; jsou i opačné zprávy; doporučuje se podávat s jídlem
144/ saquinaviružít při jídle
145/ sulfonamidynení uveden vliv jídla, ale doporučuje se užívat při jídle

Tab. 8


3.3. Potrava neovlivňuje vstřebávání protiinfekčních léčiv

146/ amoxicilin, co-amoxiklav
147/ aciklovir
148/ famciklovir
149/ fluorochinolony
150/ flukonazol
151/ klindamycin;v jiných zdrojích není omezení, ale v AISLP doporučováno podat do 1hod. před jídlem a 2h. po jídle

Tab. 9


3.4. Interakce s alkoholem

152/ cefamandol, cefotetan, cefoperazon"disulfiramový účinek" mají cefalosporiny s metyltetrathiolozolethiovým postranním řetězcem
153/griseofulvinpotenciace účinku alkoholu, ↑ riziko psychických poruch
154/ isoniazid↑ toxicitu A
155/ metronidazol"disulfiramový účinek"
156/ sulfonamidypotenciální "disulfiramový účinek"

Tab. 10


4. Interakce léčiv zvyšující terapeutickou hodnotu
Mezi interakce, jejichž výsledkem je zvýšení terapeutické hodnoty kombinovaných léčiv, patří nejen interakce na základě mechanismu zvyšování hladiny antibiotika jiným léčivem a tak možnost v některých případech zjednodušit dávkové schéma, ale i možnost snížit toxicitu, nebo rozšířit spektrum účinku protiinfekčního léčiva, ač lék B nemá žádné antimikrobiální účinky

157/ aciklovirprobenecidpokles renální exkrece A
158/ amoxicilin, tikarcilink. klavulánováB blokuje betalaktamázu a rozšiřuje spektrum A
159/ ampicilin, cefoperazonsulbaktamB blokuje betalaktamázu a rozšiřuje spektrum A
160/ betalaktamyprobenecidu většiny zástupců skupiny A se sníží renální exkrece
161/ dapsontrimetoprim↑ se účinek A i B; ale zvýší se i toxicita A
162/ didanosinantacidazlepšení biologické dostupnosti (cca 2min. před podáním A podat B)
163/ isoniazidpyridoxin↓ toxicity A
164/ imipenemcilastatinB blokuje dehydropeptidázu I v ledvinách, ↑ t1/2 A
165/ piperacilintazobaktamB blokuje betalaktamázu a rozšiřuje spektrum A
166/ stavudinvit. Bprevence neuropatie

Tab. 11


5. Klinicky nevýznamné interakce
Obvykle se zajímáme pouze o prokázané interakce dvou léčiv. Domnívám se, že i obráceně je nutno evidovat, že u kombinací nebyly nalezeny evidence o vlivu na terapeutickou hodnotu jednotlivých kombinovaných léčiv. Přesto i tyto zprávy nemívají velkou výpovědní sílu, protože jsou získána na pomezí kazuistik. Obvykle při nedostatku informací o výsledku kombinace dvou léčiv přihlížíme k mechanismu účinku a je-li podezření na možnost klinicky závažné interakce, nemáme s kombinací zkušenosti a nejsme schopni kontrolovat její vznik, pak se raději dané kombinaci vyhneme.

167/ aminoglykosidydifenhydramin (B maskuje příznaky ototoxicity)
168/azitromycinkarbamazepin; cimetidin; metylprednison, warfarin
169/ azitromycinkarbamazepin; cimetidin; metylprednison, warfarin;
170/ cefaleximMaalox; ranitidin
171/ didanosinrifabutin
172/ erytromycinsucralfát
173/ flukonazolzidovudin
174/ flukonazolrifabutin
175/ flukonazolnesedativní antihistaminika
176/ isoniazidranitidin, cimetidin
177/ klindamycinkaolin
178/ makrolidyMaalox, ranitidin
179/ mebendazolvalproát sodný

Tab. 12


Literatura
1. AHFS DRUG information 1998, American society of health-system pharmacists (ISBN 1- 879907-53-4)
2. Lochmann O.: Stručný průvodce léčbou antibiotiky a chemoterapeutiky
3. Clinical pharmacy and therapeutics; edd. Walker R., Edwards C., Churchill livingstone, London 1999 (ISBN ž 443 05816 4)
4. The Sanford guide to antimicrobial therapy 1997; twenty-seventh edition; edd. JP Sanford, DN Gilbert, RC Moelering, MA Sande (ISBN: 0-933775-30-X)
5. IH Stockley: Drug interaction (a source book of adverse reactions, their mechanism, clinical importance and management), third edition, Blackwell scientific publication 1996

1
2
3
4