Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Virová hepatitida

1
2
3
4
5
3. Kolektiv autorů: Virové hepatitidy patří k nejrozšířenějším infekcím, Příloha Zdravotnických novin č. 19, Strategie, Praha 1997
4. Bortlík. M.: Chronické virové hepatitidy léčba, Causa Subita, 2/2000, ročník 3.,
5. Vaništa J.: Virová hepatitida v těhotenství, Diagnóza 13/99, Alberta Plus, Praha 1999 Klener P. et al.: Vnitřní lékařství, Galén, Praha 1999
6. Braun J., Dormann A.: Vademecum lékaře, třetí rozšířené vydání, Galén, Praha 2000
7. Vokurka, M.; Hugo, J.: Praktický slovník medicíny, 5. rozšířené vydání, Maxdorf, Praha 1998
Autor
PharmDr. Jana Peřinová

1
2
3
4
5