Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Virová hepatitida

1
2
3
4
5
Inkubační doba je vázána na HB.
Mezi rizikové skupiny patří: osoby s opakovanými parenterálními expozicemi (intravenózní narkomani, hemofilici, osoby s opakovanými krevními transfúzemi). Méně často je u homosexuálů nebo zdravotnických pracovníků.
Diagnóza onemocnění: Nález HDV RNA v séru je přímým průkazem přítomnosti viru a ukazuje aktivní virovou replikaci. S vymizením antigenu se dále objevují protilátky.
Imunoprofylaxe: Očkování proti HB chrání i proti HD.
Hepatitida E
Hepatitida E je epidemiologicky obdobná hepatitidě A, obě jsou přenášeny fekálně-orální cestou. Má tendenci se objevovat v epidemiích i v podobě sporadických případů. Epidemie byly popsány z Indie, Pákistánu, Ruska, Číny, střední a severní Afriky, Peru a Mexika. Většina epidemií byla spojována s fekální kontaminací vodních zdrojů. V Evropě a USA byly diagnostikovány ojedinělé případy u cestovatelů, kteří se vrátili z endemických oblastí. Hepatitida E je akutní onemocnění, má často cholestatické rysy, může se vyskytovat protrahovaný ikterus. U akutní formy dochází až v 95 % k vyhojení. Stejně jako HA nemá tendenci přecházet do chronické hepatitidy nebo do nosičství. Onemocnění je nápadné vysokou mortalitou u těhotných žen (až 25 %).
Původce onemocnění: RNA virus - Calicivirus, rodu Hepevirus.
Způsob přenosu: fekálně - orální přenos. Virus se nachází ve stolici pacientů během inkubačního období a v časných fázích akutního onemocnění.
Inkubační doba trvá od 14-60 dnů (průměrná inkubační doba je 40 dnů).
Diagnóza onemocnění: Protilátky proti viru hepatitidy E mohou být stanovovány enzymoimunoesejí.
Imunoprofylaxe: pasivní ani aktivní imunizace není známa.
Hepatitida G
Hepatitida G se vyskytuje na celém světě včetně České republiky. Nejnovější pozorování svědčí pro to, že u většiny infikovaných jde o symptomatickou nákazu bez významnějšího poškození jaterní buňky. U infikovaných osob se často zjišťuje současně i nákaza virem hepatitidy C nebo B.
Způsob přenosu: nákaza je způsobena virem, který se přenáší parenterální cestou.
Mezi rizikové skupiny patří: osoby, které dostaly opakovaně transfúzi krve, narkomani a dialyzovaní pacienti.
Diagnóza onemocnění: Diagnostika je možná pouze nálezem virové nukleové kyseliny v krvi pomocí polymerázové řetězové reakce.
Imunoprofylaxe: pasivní ani aktivní imunizace není známa.
Literatura
1. Beran, J., Prymula R.: Rizikové skupiny obyvatelstva a virová hepatitida A, Příloha Zdravotnických novin č. 19, Strategie, Praha 1998
2. Prymula R., Beran J.: Současný pohled na vakcinaci virové hepatitidy B, Příloha Zdravotnických novin č. 19, Strategie, Praha 1998

1
2
3
4
5