Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Tuberkulóza

1
2
3
4
2. Vyšetřování kontaktů, jejich následná izolace, léčba, sledování po léčbě.
3. Chemoprofylaxe isoniazidem. Cílem chemoprofylaxe je zabránit vzniku onemocnění za určitých rizikových situací:
 • kontakt s prokázanou plicní tuberkulózou
 • nemocní pozitivně reagující na tuberkulin v průběhu dlouhodobé glukokortikoterapie nebo terapie jinými imunosupresivy, nemocní se silikózou, s chronickou renální nedostatečností, dekompenzovaným diabetem, lymfoproliferativní chorobou, nemocní s AIDS.
  Chemoprofylaxe je buď primární (osoby neinfikované, ale exponované nákaze) nebo sekundární (osoby infikované, zábrana přechodu infekce v manifestní onemocnění, případně zábrana recidiv u zhojené ale dosud neléčené TBC).
  Chemoprofylaxe se provádí většinou ve formě monoterapie isoniazidem 300 mg denně po dobu 6-12 měsíců. K prevenci periferní neuritidy se podává 10 mg pyridoxinu denně.
  Literatura
  1. Trnka L.: Globální znovuvzplanutí tuberkulózy, Příloha Zdravotnických novin č. 50, Strategie, Praha 1999
  2. Daňková D., Trnka L.: Perspektivy v léčbě tuberkulózních nemocných, Příloha Zdravotnických novin č. 50, Strategie, Praha 1999
  3. Ošťádal O.: Aktuální otázky tuberkulózy, Forum medicinae, Panax, Praha 2000
  4. Křepela K.: Tuberkulóza dětí a dorostu a její diferenciální diagnostika, Maxdorf Jesenius, Praha 1995
  5. Křepela K.: Moderní léčba tuberkulózy a mykobakterióz v dětském věku, Remedia 2/99, Panax, Praha 1999
  6. Kos S.: Farmakoterapie tuberkulózy dospělých, Remedia 2/99, Panax, Praha 1999
  7. Klener P. et al.: Vnitřní lékařství, Galén, Praha 1999
  8. Braun J., Dormann A.: Vademecum lékaře, třetí rozšířené vydání, Galén, Praha 2000
  9. Kolektiv autorů: Remedia Compendium, třetí vydání, Panax, Praha 1999
  10. Vokurka, M.; Hugo, J.: Praktický slovník medicíny, 5. rozšířené vydání, Maxdorf, Praha 1998
  Autor
  PharmDr. Jana Peřinová

  1
  2
  3
  4