Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Český lékopis 2002

1
2
3
4
5
Unguentum hydrargyri amidochlorati conc. ČSL 4
Unguentum Ondřej PP92
Mast s dexamethasonem ( 0,01; 0,05% )
Gelatum carbopoli
Literatura
1. The European Pharmacopoeia, 4. Edition (Ph. Eur.4 ). Council of Europe, Strasbourg 2001
2. The European Pharmacopoeia, 4. Edition, Supplement 4.1. Council of Europe, Strasbourg 2002
3. The European Pharmacopoeia, Supplement 4.2. Council of Europe, Strasbourg 2002
4. Český lékopis 1997 (ČL 97). 1. - 3. díl. Grada Publishing, Praha 1997
5. Český lékopis 1997, Doplněk 1999 (ČL 97 - Dopl. 99) 1. a 2. díl. Grada Publishing, Praha 1999
6. Český lékopis 1997, Doplněk 2000 (ČL 97 - Dopl. 2000). Grada Publishing, Praha 2000
7. Český lékopis 1997, Doplněk 2001 (ČL 97 - Dopl. 2001). Grada Publishing, Praha 2001
Autor
Doc. RNDr. Jiří Portych, CSc.
katedra lékárenství, IPVZ Praha

1
2
3
4
5