Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Český lékopis 2002

1
2
3
4
5
Collyrium natrii tetraborici 2%
Collyrium boraxatum ČSL 4
Gargarisma formaldehydi Kutvirti PP92
Salia aromatisata pro gargarismate PP92
Sirupus aurantii ČSL 4
Sirupus bromoformi compositus ČSL 4
Sirupus thymi compositus ČSL 4
Solutio Castellani PP92
Solutio Novikov PP92
Solutio phenoli camphorata ČSL 2
Suspensio Višněvski cum balsamo
Suspensio Višněvski cum pice
Tinctura aromatica ČSL 1
Tinctura benzoes ČSL 1
Tinctura calami ČSL 2
Tinctura capsici ČSL 2
Tinctura carbonis detergens PP72
Tinctura chamomillae ČSL 2
Tinctura chinae ČSL 4
Unguentum Holt PP72

1
2
3
4
5