Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Slovník alternativní farmacie a medicíny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Úvod
Moderní zdravotní péče staví především na vědeckých základech medicíny a farmacie. Hovoříme zde o klasické nebo také školní medicíně a farmacii. Způsoby stanovení poruch zdraví, jejich léčení a používaná léčiva jsou podložena objektivními fakty a v tomto směru vychází i vzdělávání a další výchova zdravotnických pracovníků. Tato zdravotní péče je podložena i právně a zodpovědností každého lékaře, farmaceuta či dalších odborných pracovníků v systémech zdravotnictví.
Vedle postupů oficiálního zdravotnictví se společnost stále více a více kloní i k jiným léčebným postupům a k léčivým přípravkům neuváděných v příslušných normách. Příčin je celá řada a nebudeme je zde rozvádět. Bezesporu jedním z důvodu je i odosobnění klasické medicíny a ne vždy objektivní léková politika ovlivněná převažující komercializací moderního farmaceutického průmyslu.
Připomínáme také definici WHO: Zdraví je stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a ne pouhá nepřítomnost nemoci. Dále si vždy musíme uvědomit, že není nemoc, ale nemocný člověk, se kterým přicházíme v lékárně do styku.
Cílem tohoto slovníku je v telegrafické formě uvést jednotlivé metody a pojmy alternativní medicíny tak, aby se lékárník v lékárenské péči co nejrychleji orientoval v informacích, které často při rozhovorech s pacienty získává.
Náš slovník si nedělá nárok na úplnost a již předem děkujeme za připomínky a doplnění.
Vycházíme také z našich zkušeností, zejména z dlouhodobě prováděných anket mezi občany, že nelze stanovit přesnou hranici mezi klasickou a alternativní zdravotní péčí. Je tu nejen rodinné či lidové léčitelství a používané léčivé prostředky, ale také řada erudovaných lékařů, kteří používají ve své praxi metody, které nejsou oficiální.
Aerobik
Každé cvičení, které zvyšuje spotřebu kyslíku. Např. chůze, sporty jako veslování, jogging nebo plavání a oblíbené soubory, které se provozují ve fitness centrech. Cvičení hraje významnou roli při udržování tělesné zdatnosti - posiluje srdce a plíce a zvyšuje vytrvalost.
Ájurvéda
Vše léčící věda o životě. Indická tradiční léčebná soustava se zabývá všemi aspekty lidského tělesného, duševního a duchovního zdraví. Jméno pochází ze dvou sanskrtských slov: ájur = život, véda = vědění. Vychází z učení, že všechny věci ve vesmíru, a to i člověk, sestávají ze tří hlavních sil nebo prvků. Nazývají se: váta, pitta a kapha (vítr, žluč a hlen). Mají řídit všechny tělesné a duševní procesy a jsou srovnávány s působením větru, slunce a měsíce. Tak váta řídí centrální nervový systém, pitta jako Slunce je zdrojem energie a řídí trávicí systém a všechny biochemické procesy a konečně kapha ovládá rovnováhu kapalin v tkáních, řídí růst buněk a pevnost těla a podobně jako Měsíc ovládá příliv a odliv.
Dobré zdraví má být výsledkem harmonie panující mezi těmito třemi silami - žádná nesmí být silnější nebo slabší než ostatní. Zdravotní stav se zhorší porušením rovnováhy. Poměr těchto sil je u každého jednotlivce určen v čase jeho početí a udržuje se po celý život. Úkolem léčitele je odhalit vrozené dispozice pacienta a přesně určit jakoukoliv nerovnováhu, která působí jeho tělesné či duševní potíže. Léčebné postupy se pak dělí do tří hlavních skupin: léky (převážně z přírodních látek, ale i homeopatické či alopatické klasické léky), diety a různé léčebné praktiky (např. masáže, meditace, jóga, lázně, podávání klystýrů apod.).
Akupresura
Metoda, která je zřejmě předchůdkyní akupunktury. Je propracována v Číně a Japonsku a využívá silného tlaku způsobeného palci nebo konečky prstů v místech akupresurních bodů, shodných s akupunkturními. Podobně jako akupunktura se akupresura používá k vyrovnávání toků energie, která má protékat neviditelnými kanály - meridiány. Posiluje samoléčivé schopnosti těla, zvyšuje vitalitu a působí preventivně proti nemocem. I u nás tuto metodu instinktivně užíváme, když si např. mneme rukama čelo, abychom zmírnili bolesti hlavy.
Podle literatury zmírňuje akupresura artritidy, astmatické záchvaty, bolesti zad, nespavost, oběhové potíže, migrény a napětí. Tuto metodu můžeme srovnávat i s masáží.
Akupunktura
Původní čínská léčebná metoda vychází z poznatku, že lidské tělo má neviditelné energetické kanálky, tzv. meridiány či dráhy, které jsou spojené s vnitřními orgány. Vpichováním jehel do stanovených míst lze tok energie uvolnit, zvýšit nebo snížit a tak ovlivnit potíže. Podle tradice existuje 365 akupunkturních bodů moderní tabulky uvádí až 2000. Většina bodů leží na 14 meridiánech, každý nese název podle orgánu, který reprezentuje, např. srdce, močový měchýř, ledviny, játra, plíce, žaludek, slezina atd. Tělesné, emoční a ekologické zdravotní potíže údajně pozměňují tok energie čchi, resp. ho příliš zrychlují či zpomalují nebo ho mohou dokonce i zablokovat, případně odvádět do nesprávného orgánu. Záměrem akupunkturisty je obnovit normální tok energie.
Metoda vychází ze zásad tradičního čínského lékařství, kdy lidské tělo je chápáno jako rovnováha dvou protikladných, ale vzájemně se doplňujících, přirozených sil. Je to jin - ženská energie a jang - mužská energie. Energie jin je pasivní, zklidňující a představuje tmu, chlad, vlhkost a uvolňování. Energie jang je agresivní, stimulující a představuje světlo, teplo, sucho a stahování. Nerovnováhou energií jin a jang vznikají choroby a obtíže. Např. příliš mnoho energie jang může způsobit bolest hlavy, vysoký krevní tlak. Příliš energie jin může vyvolat mrazení, zadržování tekutin, výtoky a únavu.
Akupunkturní diagnostika a terapie se zaměřuje na rozpoznání nerovnováhy a napravuje je vpichováním jehel do určených bodů.
U nás tato metoda našla uplatnění u některých lékařů a úspěšně se podílí na léčení např. alergie, úzkosti, astmatu, nespavostí, stresu aj.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10