Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ohlsson A.et al.: Single dose kinetics of deuteriumlabelled delta-1-THC in heavy and light cannabis users. Biomed. Mass. Spectrom. 9, 6, 1982.
Mechoulam R. .et al.: Nonpsychotropic synthetic cannabinoids as therapeutic agents. Pharmacol. 46, 267, 1991.
Chang A.E. et al.: Delta-9-THC as an antiemetic agent in cancer patients receiving highdose methotrexate: a prospective, randomized evaluation. Ann. Intern. Med. 91, 819, 1979.
Hepler, R.S., Frank I.R.: Marihuana smoking and intraocular pressure. JAMA 272,1392, 1971.
Dawson W.W. et al.: Marijuana and vision after ten years´use in Costa Rica. Invest. Ophthalmol. 16, 689, 1977.
Flom M.C. et al.: Marijuana smoking and reduced pressure in human eyes: drug actions or epiphenomena? Invest. Ophthalmol. 14, 52, 1975.
Ford L.B. et al.: Cannabis positive skin tests and respiratory symptoms. Ann. Allergy Asthma Immunol. 85, 238, 2000.
Russo E.: Cannabis for migraine treatment: the once and future prescription? An historical and scientific review. Pain 76, 3, 1998.
Crawford S.M., Buckman R..: Nabilon and metoclopramide in the treatment of nausea and vomiting due to cisplatinum: a double blind study. Med. Oncol. Tumor Pharmacother. 3, 242, 1986.
Joy J. E., Watson S.J.Jr., Benson J.A., eds.: Marijuana and medicine: assessing the science base. Washington, DC., National Press, 1999.
Nahas G.G., Harvey D., Sutin K., Agurell S.: Marihuana and medicine. Totowa, New Jersey, Humana Press, 1999.
Benson J.A.: Review of Marihuana and medicine. N. Engl. J. Med. 341, 854, 1999.
Pertwee R.G.: Pharmacology of cannabinoid CB1 and CB2 receptors. Pharmacol. Ther. 74, 129, 1997.
Pertwee R.G.: Pharmacological, physiological and clinical implication of the discovery of cannabinoid receptors. Biochem. Soc. Transact. 26, 267, 1998.
Rätsch Ch.: Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen: Botanik, Ethnopharmakologie und Anwendung. AT Verlag, Aarau, Schweiz, 1998.
Fořtová M.: Cannabis sativa L. - možnosti terapeutického uplatnění. Diplomová práce, Univerzita Karlova Praha, Farmaceutická fakulta Hradec Králové, 2001.
Musty R.E., Reggio P., Consroe P.: A review of recent advances in cannabinoid research and the 1994 International symposium on cannabis and cannabinoids. Life Sci. 56, 1933, 1995.
Taylor H.G.: Analysis of the medicinal use of marijuana and its sicietal implications. J. Am. Pharm. Assoc. 38, 220, 1998.
Morris K.: The cannabis remedy - wonder worker or evil weed ? Lancet 350, 20, 1997. Gratenherme, F.: The efect of cannabis and THC. Forsch. Kompl. 3, 7, 1999.
Autoři

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10