Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dalším je typ kanabichromenový, k němuž patří kyseliny kanabichromenová a kanabichromevarinová, kanabichromevarin a kanabichromen. Kanabichromen byl nalezen pouze v usušených rostlinách v nižších koncentracích. Jedná se zřejmě o degradační produkt některého z kanabinoidů. Předpokládá se, že nemá psychotropní účinky.
Ke kanabigerolovému typu patří kanabigerol, jeho methylether, kyseliny kanabigerolová a kanabigerovarinová, kanabigerovarin.
Kromě uvedených skupin kanabinoidů je v rostlinách řada dalších sloučenin nepatřících k žádnému z těchto typů. Jsou to např. kanabielsion, kanabicyklol, kanabicyklolová kyselina, kanabicyklovarin, kanabifuran, dehydrokanabifuran, kanabiripsol, kanabicitran, kanabichromanon. Také diskutabilní kanabispirany, které v některých pracích nejsou řazeny ke kanabinoidům.Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4

Vztah struktury a účinku
Ve studiích zabývajících se tímto vztahem bylo dokázáno, že :
 • Farmakologicky účinné jsou fenolické formy (tzn. molekula s volnou OH skupinou na C1) kanabinoidů. Vznikají dekarboxylací kyselin, k níž dochází také např. krátkým zahřátím při kouření. Estery in vitro aktivitu nevykazují, zatímco in vivo jsou účinné, zřejmě v důsledku hydrolýzy v těle. Značné snížení aktivity bylo pozorováno při etherifikaci fenolické skupiny. Záměna fenolické skupiny za aminoskupinu nezpůsobila v některých případech ztrátu aktivity, zatímco záměna za thiolovou skupinu vedla k neaktivním látkám.
 • Postranní alkylový řetězec na C3 je značně důležitý, pro účinek musí být nejméně pětiuhlíkový. Takový je u většiny přírodních kanabinoidů. Prodloužení a větvení postranního řetězce vede ke zvýšení účinku. Nejvyšší účinek byl zaznamenán u sloučenin se sedmičlenným postranním řetězcem jako je 1,1-dimethylheptyl a 1,2- dimethylheptyl.
 • Methylskupina na C9 není pro aktivitu nezbytná, např. 11-nor-delta-8-THC vykazoval aktivitu v testech u psů.
  Na základě uvedených vztahů struktury a účinku se snažily vědecké týmy připravit obdobné látky, které by vykazovaly kanabimimetickou aktivitu a měly výhodné farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti.
 • Záměnou benzopyranového kruhu tetrahydrochinolinovým byl připraven levonantradol (IV).
 • Zjednodušením kanabinoidní struktury vznikly látky postrádající heterocyklický B kruh jako je např. monofenol CP47497 (V), který působí kanabimimeticky, zatímco difenol CP 55940 (VI) kanabimimetickou aktivitu nemá.
 • Zavedením hydroxyskupiny na C11 a záměnou pentylu v postranním řetězci za 1,1dimethylheptyl (DMH) byl připraven 11-hydroxy-delta-8THC-DMH HU 210 (VII), který je dosud nejúčinnější známou kanabimimetickou sloučeninou.
  Nedávno, ve snaze získat látky kanabinoidní povahy bez psychotropního efektu, byly syntetizovány analogy propano-delta-8-THC. Tato modifikace klasické struktury ukazuje, že uhlík v pozici 1 v molekule umožní selektivní aktivaci CB2 receptorů. Výzkum dále pokračuje.
  Farmakodynamika
  Specifické působení THC je zprostředkováno dvěma typy kanabinoidních receptorů CB1 a CB2 s dalšími subtypy. Biologická funkce těchto receptorů není zcela jasná, kromě člověka byly nalezeny u mnoha živočišných druhů (např. také u mravenců a mořských ježků).

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10