Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
České lékárenství v letech 1918 - 1928

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tuto amerikanizaci lékáren však většina lékárníků považovala za nevhodnou a prestiž stavu snižující činnost. [44] Aby nebylo málo ostudy pro lékárny zveřejnila plzeňská "Nová Doba" 19.11.1922 článek, kde nazvala lékárníky podvodníky a uvedla, že v lékárně Mr. Šebka "Orient", "U koruny" Mr. Hauby v Plzni a "U bílého čápa " Mr. Chrže v Rokycanech byly pacientům měněny lékařské předpisy za víno, koňak, med a jiné věci, ale vždy s výhodným ziskem i pro lékárnu. Nebo bylo pacientovi, který neuměl číst, vydáno jen menší množství léku, ale účtováno celé. Dokonce byly pacientům dávány rady, co si mají nechat od lékaře napsat, aby si mohli žádanou věc vyměnit. V tomto "ráji simulantů" se dle NP podporoval alkoholismus. Často se však jednalo o pacienty s TBC, jejichž stav alkohol silně zhoršil a neléčení mělo vážné následky. [45]
Těchto afér se ihned chytily NP a začaly žádat vysoké odškodné. SČL nezakročil však ve prospěch lékárníků, ale přidal se alibisticky na stranu NP, aniž by obviněné vyslechl. Byli vyloučeni z SČL a i když jim nebyla vina prokázána, nebylo jim odpuštěno. Byli totiž z Plzně, která se se svými zaměstnanci dohodla o platech a tím porušila nařízení vedení SČL. Navíc se snažili majitelé převést stejnou míru viny i na expedujícího zaměstnance, který měl výměnu odmítnout. [46] Argument, že by ho to stálo místo, nebyl brán jako závažný. Navíc takto nařčený kondicinující nebyl dost důvěryhodný pro udělení koncese v budoucnu. I když většina případů neskončila u soudu, stačila při žádosti o koncesi zmínka bývalého šéfa, či jeho dědice, že dotyčný magistr byl zaměstnancem lékárny s pochybnou pověstí a všechny naděje byly marné. Nebylo totiž nikde svědka ani písemného příkazu, aby onu záměnu provedl. [47]
Problém lékárenství byl v rozpolcenosti jeho úkolů. V prvé řadě zabezpečit všem potřebným jejich léky, ale také vydělávat majiteli lékárny, což ve svém důsledku vedlo k šetření na zaměstnancích, podbízení se různými slevami a výhodami, závadné expedici a přípravě LČ. Tím vším velmi utrpěla dobrá pověst celé farmacie.
3. Závěr
Na závěr této části disertační práce, která je předkládána široké lékárnické veřejnosti bych ráda znovu zdůraznila, že problémy farmacie v letech 1918-1928 jsou v mnohém poučné i pro nás ve třetím tisíciletí. I dnes se najdou příslušníci profese, kteří zapomínají na etiku svého povolání a poslání. Jsem přesvědčena, že tito se nestanou představiteli oboru, který má dnes díky WHO i EU své jasné zdravotnické poslání a úkoly. Na ty, kteří toto nechápou a nechtějí chápat, bude nutné, ještě více než to dělali naši předchůdci, veřejně poukazovat a kategoricky odmítnout jejich činnost.
Literatura
Použitá literatura k dispozici u autorky.
Autor
Mgr. Martina Lisá, Ph.D.
Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové
Použité zkratky

DLdomácí lékárny
KčfKlub českých farmaceutů
LFléčebné fondy
Lfalékařská fakulta
LKLékárnická komora
LLLékárnické listy
LPLéčivý přípravek
LPlLékárnická platebna
LSpléčivé speciality
MSPMinisterstvo sociální péče
MVZdTVMinisterstvo veřejného zdravotnictví
NPnemocenské pokladny
OOČsKLOdborová organizace Čs. kondicinujících
OSPOkresní správa politická
SČLSvaz československého lékárnictva
SVLPSpojený výbor lékárnických korporací
ÚLústavní lékárny
ÚZLÚstav pro zkoumání léčiv
VKFVýbor kondicinujících farmaceutů
VLveřejné lékárny
ZSPZemská správa politická
ZZRZemská zdravotní rada

Tab. 11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11