Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva

1
2
3
4
5
Portych J. : Český lékopis a jeho vývoj a význam pro kvalitu léčiv v ČR. Solutio 151 - 155. Medon, Praha 1996
Urbanec J. : Vývoj, význam a perspektiva lékopisu. Farmaceutické prehlady 1983 - 84. Osveta, Martin 1983
European Pharmacopoeia, First Edition. Council of Europe, Strasbourg 1969 - 1977
European Pharmacopoeia, Second Edition. Council of Europe, Strasbourg 1980 - 1995
European Pharmacopoeia, Third Edition. Council of Europe, Strasbourg 1996 - 2000
Rules of Procedure of the European Pharmacopoeia Commission. Revised version 2000. Council of Europe, Strasbourg 2000
Pharmeuropa, No. Special, 1/1994. 30th Anniversary of the European Pharmacopoeia
Trávníčková M., Portych J., Drahotová H., : Českoslov. farm. 40, 214 - 216 ( 1991 )
Portych J. : Struktura a úkoly Evropského oddělení pro jakost léčiv. Solutio, 325 - 327. Medon, Praha 1999
European Department for the Quality of Medicines. Council of Europe, Strasbourg 1999
Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia. Council of Europe, Strasbourg 22. 7. 1964
Schorn P. J., Artiges A. : Annual Report of Activities - 1995. Pharmeuropa 8, 2 - 6 ( 1996 )
Portych J. : Přednáška na International Conference Vision of the European Pharmacopoeia in the 21st Century. The Dynamics of Medicines in Europe. 11. 12. - 13. 12. 1996, Praha
Autor
Doc. RNDr. Jiří Portych, CSc.
Katedra lékárenství IPVZ Praha

1
2
3
4
5