Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Český lékopis 1997 - doplněk 2000

1
2
4. Klikorka J., Hanzlík J. a spol. : Názvosloví anorganické chemie. Academia, Praha 1987
5. Bláha j., Ferles M., Staněk J. a spol. : Nomenklatura organické chemie. Academia, Praha 1985
6. Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC. Academia, Praha 2000
7. European Pharmacopoeia 3rd Edition - Supplement 2000. Council of Europe, Strasbourg 1999
Autor
Doc. RNDr. Jiří Portych, CSc.
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

1
2