Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Interakce antidiabetik

1
2
3
4
5
6
7
Toon S, Holt BL, Mullins FGP, Khan A. Effects of cimetidin, ranitidin and omeprazol on tolbutamid Phamakokinetics. J Pharm Pharmacol 1995;47:85-88
The paradoxical effect of cimetidin and ranitidin on glibenclamide pharmacokinetics and pharmacpdynamics. Br J Clin Pharmacol 1987;23:743-751
Lee K, Mize R, Lowenstein SR. Glyburid-induced hypoglycemia and ranitidine. Ann Intern Med 1987;107:261-262
Feely J, Peden NR. Enhanced sulfonylureainduced hypoglycaemia with cimetidin. Br J Clin Pharmacol 1983;16:607p
MacWalter RS, Debani AH, Feely J, Stevenson IH. Potentiation by ranitidine of the hypoglycaemic response to glipizide in diabetic patient. Br J Clin Pharmacol 1985;19:121-124
Archambeaud-Mouveroux F, Nouaille Y, Nadalon S, Treves R, Merle L. Interaction between gliclazide and cimetidine. Eur J Clin Pharmacol 1987;31:631
Christensen LK, Skovsted L. Inhibition of drug metabolism by chloramphenicol. Lancet 1969;2:1397-1399
Brunove E, Slabiochova Z, Platilova H, Pavlik F, Grafneterova J, Dvoracek K. Interaction of tolbutamide and chloramphenicol in diabetic patients. Int J Clin Pharmacol 1977;15:7-12
Szita M, Gachalyi B, Tornyossy M, Kaldor A. Interaction of phenylbutazone and tolbutamide in man. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1980;18:378-380
Andreasen PB, Simonsen K, Brocks K, Dimo B, Bouchelouche P. Hypoglycaemia induced by azapropazone tolbutamide interaction. Br J Clin Pharmacol 1981;12:581-583
Wing LMH, Miners JO. Cotrimoxazole as an inhibitor of oxidative drug metabolism: effects of trimethoprim and sulphamethoxazole separately and combined on tolbutamide disposition. Br J Clin Pharmacol 1985;20:482-485
Christensen LK, Hansen JM, Christensen M. Sulphaphenazole-induced hypoglycemic attacks in tolbutamid-treted diabetics. Lancet 1963;2:1298-1301
Asplund K, Wilholm BE, Lithner F. Glibenclamide-associated hypoglycaemia: a report on 57 cases. Diabetologia 1983;24:412-417
Sjoberg S, Wilholm BE, Gunnarsson R, et al. Lack of pharmacokinetic interaction between glibenclamide and trimethoprim-sulphamethoxazol. Diabetic med 1987;4:245-247
Jassel SV. Drug points. BMJ 1991;303:789 Syvalahti E, Pihlajamaki KK, Iisalo EJ. Rifampin and drug metabolism. Lancet 1974;2:232-233
Syvalahti E, Pihlajamaki K, Iisalo E. Effect of tuberculostatic agents on the response of serum growth hormone and immunoreactive insulin to intravenous tolbutamide, and on the half-life of tolbutamide. Int J Clin Pharmacol 1976;13:83-89
Self TH, Tsiu SJ, Fowler JW. Interaction of rifampin and glyburide. Chest 1989;96:1443-1444
Loi CM, Knowlton P, Stern R, Koup JR, Vasson AB, Sedman AJ. Effect of troglitazone on terfenadine pharmacokinetics when dosed 4hours apart. Clin Pharmacol Ther 1998;63:229
Frantz RP, Nguyen TT. Rezulin (troglitazon) greatly increases cyclosporine metabolism. Heart Lung Transplant 1998;17:1037-1038
Vlček J, Müllerová H: Teoretické podklady interakcí Interakce s antikoagulanii Solutio 1997, pp 96 - 98, Medon s.r.o. (ISBN 80 -902122-1-4)

1
2
3
4
5
6
7