Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Z receptářů starých lékárníků

1
2
3
Antiasthmatica

Rp.Ephedrini hydrochlorici0,025
Theophyllini0,15
Phenobarbitali0,02
Sacchari lactisad 0,5
D.t.d. Nr. XX ad neb.
DS. Na potku zchvatu 1 prek

Tab. 1Rp.Aminophyllini1,2
Papaverini chl.0,3
Phenobarbitali0,9
Ol. cacao q.s. ut fiant supp.
Div.in dos. Nr.VI.
DS. Na noc 1 pek

Tab. 2Rp.Aminophyllini
Tinct.lobeliaeaa 3,0
Kalii jodati
Spir.anisi comp.aa 5,0
Aq.dest.ad 200,0
M.f.sol.
DS. 3x denn 1 lci

Tab. 3Rp.Aminophyllini0,2
Extr.belladonnae sicc.0,015
Papaverini chl.
Phenobarbitaliaa 0,02
Amidopyrini0,2
M.f.plv. D.t.dos. Nr. XX. ad neb.
DS. 2-3x denn 1 prek

Tab. 4


Antihaemorrhoidalia

Rp.Resorcini0,3
Tetracaini hydrochl.0,12
Balsami peruviani0,6
Bismuthi gallici basici1,5
Ol.cacao q.s.ut fiant supp.
Div.in dos. Nr.VI.
DS. 1 pek na noc

Tab. 5Rp.Balsami peruvianni0,5
Extr. chamomillae fl.5,0
Cinchocaini hydrochl.0,3
Resorcini2,0
Zinci oxydati5,0
Ichthamoli 0,5
Adipis lanae hydrosiad 30,0
M.f.ung.
DS. Mast na konenk

Tab. 6Rp.Chrysarobini 0,6
Jodoformii 0,3
Extr. belladonnae 0,05
Ol.cacao 18,0
M.f.supp. No. X
DS. 1 pek na noc

Tab. 7


Antirheumatica

Rp.Methylii salicylici 3,0
Tinct. capsici 10,0
Chloroformi 15,0
Spir. diluti ad 100,0
M.f.sol.
DS. Mazn

Tab. 8Rp.Ol.sinapis artif. 2,0
Camphorae 3,0
Ol.ricini 7,0
Spir.diluti ad 50,0
M.f.sol.
DS. Nkolikrt denn vtrat do bolestivch mst

Tab. 9Rp.Tinct.capsici
Chloroformi
Methylii sylicylici aa 10,0
Spir. camphorati ad 100,0
M.f.sol.
DS. Mazn

Tab. 10Rp.Tinct. Capsici
Chloroformii
Methylii sylicyliciaa 10,0
Spir.saponato-camphor. ad 100,0
M.f.sol.
DS. Nkolikrt denn vett na bolestiv msto

Tab. 11Rp.Mentholi 2,0
Methylii salicylici 10,0
Vaselini flavi ad 100,0
M.f.ung.
DS. Vett na postien msto

Tab. 12


Cholagoga

Rp.Ol.lavandulae 0,5
Ol.carvi
Ol.foeniculi aa 2,5
Tinct.belladonae
Tinct.chamomillae aa 12,5
Spir.mentae pip. ad 50,0
M.f.sol.
DS. 3x denn 10 kapek pl hodiny ped jdlem.

Tab. 13Rp.Rad.rhei
Rad.enulae aa 15,0
Herb.agrimoniae
Herb.marrubii
Herb.chenopodii
Herb.equiseti aa 20,0
M.f.species
DS. Lci na lek nlevu, rno a veer pl hodiny ped jdlem lek teplho aje.

Tab. 14


Stomatologica

Rp.Tinct.nyrrhae
Tinct.gallarum
Tinct.ratahiae aa 10,0
M.f.sol.
DS. K potrn dsn

Tab. 151
2
3