Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Přehled recepturních zkratek

1
2
U

ult.ultimonaposledy
|ung.unguentummast
us.ususpotřeba
usq. ad rem.usque ad remanentiamaž ke zbytku
ust.ustuspálený
ut f.ut fiataby vzniklo

Tab. 19


V

v., vitr.vitrumláhev, sklenice
v. gutt. (gtt).vitrum guttatum, guttatoriumkapací lahvička
v. h. p.via humida paratumpřipravený na mokré cestě
|vehic.vehiculumvehikulum
|ven.venenumjed
ver.veruspravý
vet.veterinariuszvěrolékařský
virid.viridiszelený
vit. ovivitellum ovižloutek
|vitr.vitrumláhev, lahvičřa
vitr. adl(at).vitrum adlatumláhev přinesená
vitr. alb.vitrum albumláhev bílá, bezbarvá
vitr. all(at).vitrum allatumláhev přinesená
|vitr. ampl.vitrum amplumláhev širokohrdlá
vitr. c. ep(ist). v.vitrum cum epistomio vitreoláhev se skleněnou zátkou
vitr. caerul.vitrum caeruleumláhev modrá
vitr. col. amplovitrum collo amploláhev širokohrdlá
vitr. ext.vitrum externumláhev na lék k zevnímu upotřebení
|vitr. flav.vitrum flavumláhev žlutá
|vitr. fusc.vitrum fuscumláhev hnědá
|vitr. gutt.vitrum guttatoriumláhev kapací
|vitr. n(igr).vitrum nigrumláhev černá
|vitr. nov.vitrum novumláhev nová
vitr. op(erc).vitrum operculatumláhev širokohrdlá s víčkem
vitr. patent.vitrum patentatumláhev patentní, kapací
vitr. plen.vitrum plenumláhev plná
vitr. rost.vitrum rostratumláhev kapací
vitr. s.vitrum simplexláhev obyčejná, prostá
vitr. tect.vitrum tectumláhev se zátkou (skleněnou)
|vulg.vulgarisobecný, obyčejný

Tab. 20


Přehled latinských číslovek

Arabské čísliceŘímské čísliceČíslovky základní
1Iunus, una, unum
2IIduo, duae, duo
3IIItres, tres, tria
4IVquattuor
5Vquinque
6VIsex
7VIIseptem
8VIIIocto
9IXnovem
10Xdecem
11XIundecim
12XIIduodecim
13XIIItredecim
14XIVquattuordecim
15XVquindecim
16XVIsedecim
17XVIIseptemdecim
18XVIIIduodeviginti
19XIXundeviginti
20XXviginti
21XXIvigintiunus et viginti, viginti unus
22XXIIduo et viginti, viginti duo
28XXVIIIduodetriginta
29XXIXundetriginta
30XXXtriginta
40XLquadraginta
50Lquinquaginta
60LXsexaginta
70LXXseptuaginta
80LXXXoctoginta
90XCnonaginta
100Ccentum
200CCducenti, ae, a
300CCCtrecenti, ae, a
400CDquadringenti, ae, a
500Dguingenti, ae, a
600DCsescenti, ae, a
700DCCseptingenti, ae, a
800DCCCoctingenti, ae, a
900CMnongenti, ae, a
1000Mmille
2000MMduo milia
3000MMMtria milia
10000XMdecem milia

Tab. 21


Příslovce číselná

semeljednou
bis dvakrát
ter třikrát
quater čtyřikrát
quinquies pětkrát
sexies šestkrát
septies sedmkrát
octies osmkrát
nonies devětkrát
decies desetkrát

Tab. 22


Genitiv některých latinských názvů v receptuře

Acidum Acidi
Adeps Adipis
Aether Aetheris
Alumen Aluminis
Ammonium Ammonii
Argentum Argenti
Agua Aguae
Bolus Boli
Butyrum Butyri
Capsula Capsulae
Capsulae (pl.) Capsularum
CortexCorticis
Decoctum Decocti
Emulsio Emulsionis
Extractum Extracti
Flores (pl.)Florum
Folia Foliorum
Fructus Fructus
Gutta Guttae
Herba Herbae
Infusum Infusi
Injectio Injectionis
LinimentumLinimenti
Liquor Liquoris
Massa Massae
Mixtura Mixturae
Mucilago Mucilaginis
Oleum Olei
Pilula Pilulae
Pix Picis
Pulvis Pulveris
Radix Radicis
Sal Salis
Sapo Saponis
Semen Semenis
Simplex Simplicis
Sirupus Sirupi
Solutio Solutionis
Species Speciei
Spiritus Spiritus
Suppositorium Suppositorii
Tinctura Tincturae
Unguentum Unguenti
Vitrum Vitri

Tab. 23


Příklady latinského čtení receptů

Rp.Recipe!
Aminophenazoni 0,2Aminophenazoni decigrammata duo
Codeini ph. 0,02Codeinii dihydrogenphosphorici cetigrammata duo
Acidi acetylosal. 1,0Acidi acetylosalicylici gramma unum
M.f.plv. D.t.d. No XX (viginti) ad capsul.gel.Misce fiat pulvis Dentur tales doses numero viginti ad capsulas gelatinosas
S. 3 x 1 prášekSigna 3 x denně 1 prášek

Tab. 24Rp.Recipe!
Sol. kalii fodati 3 % 200,0Solutionis kalii iodati trium centesimarium (partium) grammata ducenta
M.f.sol.Misce fiat solutio
S. 3 x 1 lžíciSigna 3 x denně 1 lžíci
Ad vitr. nigr.Ad vitrum nigrum

Tab. 25Rp.Recipe!
Morphinii chlor. 0,01Morphinii chlorati centigramma unum
Olei cacao q.s. ut f. supp. rect.Olei cacao quantum satis ut fiant suppositoria rectalia
D.t.d. No XXX (triginta)Dentur tales doses numero triginta
S. 2 x 1Signa 2 x denně 1 čípek

Tab. 26Rp.Recipe!
Sol. adren. 1: 1000 gtt. XX (viginti)Solutionis adrenalinii unum pro (in) mille guttas viginti
Aq. boricae ad 20,0Solutionis acidi borici officinale ad grammata viginti
M.f.sol.Misce fiat solutio
S. Nosní kapkySigna Nosní kapky
5 x denně5 x denně kapat

Tab. 27Rp.Recipe!
Extr. bellad. 0,2Extracti belladonnae decigrammata duo
Cod. phosp. 0,3Codeinii dihydrogenphosphorici decigrammata tria
Phenobarb. 0,5Phenobarbitali decigrammata quinque
PhenacetiniPhenacetini
Aminophanazoni aa 6,0Aminophenazoni ana partes grammata sex
Div. in doses aeq. No L (quinquaginta)Divide in doses aequales numero quinquaginta
S. 2 x 1 prášekSigna 2 x denně 1 prášek

Tab. 28Rp.Recipe!
Calc. carbon.Calcii carbonici
Zinci oxyd. aa 18,0Zinci oxydati ana partes grammata duodeviginti
SyndermaniSyndermani
Ung. emol. aa ad 100,0Cremori lenientis ana partes ad grammata centum
M.f.ung.Misce fiat unguentum
D.S. Mast, 1 x denněDa signa Mast, 1 x denně potírat

Tab. 291
2