Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Veterinární farmacie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K výpočtům lze použít zjednodušené tabelární hodnoty K a to pro
E = 9,5; S = 9,0; O = 9,0; F = 10; C (do 5 kg ž.hm.) = 10,0; C (nad 5 kg ž.hm.) = 11,0.
Podle poměru vypočítané plochy povrchu těla dospělého jedince, pro kterého je stanovena základní dávka a vypočítané plochy povrchu těla jedince odlišně těžkého se pak upraví příslušná dávka.
Uváděné dávky jsou dávky jednorázové, popř. jednotlivé denní, pokud není uvedeno jinak.
Např.
Acidum acetylosalicylicum
Farmakologická skupina, použití: analgetika, antipyretika
Dávky:

p.o.E: 30-50 mg.kg-1 kadch 12 h
B: 75-100 mg.kg-1 kadch 12 h
O, Cp: 40-80 mg.kg-1 kadch 12 h (d.pro die a 15,0)
S: 10 mg.kg-1 kadch 6 h (d.pro die a 7,0)
C: 25-30 mg.kg-1 kadch 8 h (d.max.p.d. 3,0)
F: 25-50 mg.kg-1 kadch 24-48 h (d.max.s. 50 mg.kg-1)
G: 100 mg.kg-1

Tab. 1


Procaini benzylpenicillinum
Farmakologická skupina, použití: antibiotika
Dávky (jednou denně):

i.m.E: 20 000-40 000 m.j/kg .hm.
B: 15 000-30 000 m.j./kg .hm.
S: 20000 m.j./kg .hm.
s.c.,i.m.O,Cp: 20 000-45 000 m.j./kg .hm.
Tele: 9 000-30 000 m.j./kg .hm.
Sele: 12 000-18 000 m.j./kg .hm.
C: 15 000-30 000 m.j./kg .hm.
F: 30 000-40 000 m.j./kg .hm.
(2x denn)i.m. G: 20 000-50 000 m.j./kg .hm.
intramam.B: 200 000-400 000 m.j.

Tab. 2


Obecné články lékových forem pro veterinární účely
Immunosera ad usum veterinarium - Imunní séra pro veterinární použití
Praeademixta ad alimenta medicata ad usum veterinarium - Premixy pro medikaci krmiva k veterinárnímu použití. Medikovaný krmný doplněk pro veterinární použití.
Praeparata intramammariae ad usum veterinarium - Intramamární přípravky pro veterinární použití.
Vaccina ad usum veterinarium - Vakcíny pro veterinární použití. Veterinární očkovací látky.
Chorda resorbilis sterilis in fuso ad usum veterinárium - Catgut sterilní v návinu pro veterinární použití
Fila non resorbilia sterilia in fuso ad usum veterinarium - Vlákna nevstřebatelná sterilní v návinu pro veterinární použití

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10