Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Veterinární farmacie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • druh, kategorie a počet zvířat, pro která má být medikované krmivo vyrobeno,
 • léčebná (preventivní) indikace
 • způsob a dobu zkrmování medikovaného krmiva
 • ochrannou lhůtu medikovaného krmiva
 • jméno, příjmení a adresu sídla výrobce medikovaného premixu
 • jméno, příjmení a adresu výrobce, který má medikovaný premix zpracovat do medikovaného krmiva, je-li tímto výrobcem fyzická osoba; jestliže výrobcem je právnická osoba, její název (obchodní jméno) a sídlo
 • pokyny pro chovatele zvířete
 • datum vystavení
 • otisk razítka
  a) obsahující jméno, příjmení (jmenovku) a adresu trvalého pobytu veterinárního lékaře nebo
  b) právnické nebo fyzické osoby vykonávající veterinární činnosti
 • podpis veterinárního lékaře
  Recept pro výrobu medikovaného krmiva platí 14 dní ode dne vystavení. Recept musí být uchován po dobu jednoho roku ode dne jeho vystavení.
  Výdej veterinárních léčivých přípravků
  Veterinární léčivé přípravky se vydávají na lékařský předpis, pokud není rozhodnutím o registraci nebo zvláštními předpisy stanoveno jinak, tj. může se jednat o tzv. volně prodejný léčivý přípravek. V lékárně se nesmí narušit celistvost balení hromadně vyráběného léčivého přípravku.
  Veterinární léčivé přípravky jsou oprávněni vydávat:
 • lékárníci v lékárnách
 • farmaceutičtí laboranti v lékárnách a to jen ty léčivé přípravky, jejich výdej není vázán na lékařský předpis
 • veterinární lékaři; veterinární lékař odebírá léčivé přípravky pro léčbu zvířat z lékárny, od výrobce nebo distributora.
  V případě, že veterinární lékař pro léčbu zvířete vydává léčivé přípravky, které odebral z lékárny, od výrobce nebo distributora chovateli zvířete, poučí chovatele o dávkování, způsobu aplikace a uchovávání vydaného léčivého přípravku.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10