Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Veterinární farmacie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Filum lombycis tortum sterile in fuso ad usum veterinarium - Hedvábná nit pletená sterilní v návinu pro veterinární použití
Filum ethyleni polyterephtalici sterile in fuso ad usum veterinarium - Vlákno polyethylentereftalatové sterilní v návinu pro veterinární použití
Filum lini sterile in fuso ad usum veterinarium - Lněná nit sterilní v návinu pro veterinární použití
Filum polyamidicum-6/6 sterile in fuso ad usum veterinárium - Vlákno z polyamidu 6/6 sterilní v návinu pro veterinární použití
Filum polyamidicum-6 sterile in fuso ad usum veterinarium - Vlákno z polyamidu 6 sterilní v návinu pro veterinární použití
Literatura
Zákon č. 79/1997 Sb. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Vyhláška MZ č. 245/1997 Sb., kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely
Vyhláška MZ č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání
Vyhláška MZ č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997)
Vyhláška MZ a MZe č. 75/1998 Sb., kterou se vydává seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
Vyhláška č. 296/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997 Doplněk)
Vyhláška MZ a MZe č. 90/1999 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
Autor
Doc. RNDr. Stanislava Hartlová, CSc.
Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10