Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie

1
2
3
4
5
6
7
Munzig, E., Eckert, K., Harrach, T., et al.: Bromelain protease F9 reduces the CD44- mediated adhesion of human peripheral blood lymphocytes on human umbilical vein endothelial cells. FEBS Letters 3451, 1994,215-218.
Nouza, K., Wald, M.: Teoretické základy enzymoterapie reumatických chorob. V: Pokroky v reumatológii, J. Rovenský a F. Mališ (ed.), Osveta, Martin, 1994, 243-154.
Nouza, K., Wald, M.: Systémová enzymoterapie: K problematice vstřebávání enzymových makromolekul. Čas. lék. čes. 134, 1995, 615-619.
Nouza, K., Krejčová, H.: Patogeneza a terapie mnohotné (roztroušené) sklerózy mozkomíšní. Brat. Lek. listy, 98,1997,199-203.
Nouza, K., Olejár, T., Nouza, M.: Proteázy v regulaci a modulaci imunity. Klin.Imunol.Alergol, 3, 1999, 22-27.
Saradeth, T., Quittan, M., Ghanem, A.H., Ernst, E.: Verbesserung der Blutfliessigenschaften durch Phlogenzym - eine Pilotstudie in vitro. Perfusion 8, 1995, 196-198.
Stauder, G.: Pharmacological effects of oral enzyme combinations. Čas. lék. čes. 134, 1995, 620-624.
Steffen,C., Menzel, E.J.: Grundlagenuntesuchungen zur Enzymtherapie bei Immunkomplexkrankheiten. Wien. Klin. Wschr. 97, 1985, 525 - 531.
Wald, M., Nouza, K.: Protizánětlivé působení proteáz. Medicína 2, 1995, 20.
Závadová, E., Desser, L., Mohr, T.: Stimulation of reactive oxygen species production and cytotoxicity in human neutrophils in vitro and after oral administration of a polyenzyme preparation. Cancer Biother. 10, 1995, 147-152.
Autoři
MUDr. Karel Nouza, DrSc.
MUDr. Martin Nouza, CSc.
Centrum klinické imunologie, Praha 1

1
2
3
4
5
6
7