Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vitaminy jako preventivní faktory

1
2
3
4
Vliv vitaminů na prevenci osteoporózy
Nutriční příčiny osteoporózy
Osteoporóza je onemocnění skeletu, charakterizované úbytkem denzity kostní hmoty (tzv.řídnutí kostí) a je spojeno s poruchami mikroarchitektury kostí a zvýšenou náchylností k frakturám.
Osteoporóza je onemocnění multifaktoriální, mezi nutriční příčiny osteoporózy patří:
 • nízký příjem vápníku
 • nízký příjem, resp. deficit vitaminu D, K1, C, B6 a B2
 • malnutrice
 • dieta bohatá na fosfáty a bílkoviny
 • příjem kofeinu, alkoholu a sodíku ve vyšších dávkách
 • deficit zinku, příp. bóru
  Vitaminy v prevenci osteoporózy
  Z hlediska významu vitaminů při prevenci a léčbě osteoporózy jsou důležité vitaminy D3, K1, C, B2 a B6 a A, které se podílejí na vstřebávání a využití vápníku v organismu.
  Vitamin D má z hlediska růstu a obnovy kostí dvě významné funkce. Jednak podporuje aktivní transport vápníku, hořčíku a fosforu ze střeva. Dále se účastní vytváření a ukládání kostních krystalů do kostní hmoty, tím zpomaluje její ztrátu a snižuje výskyt osteoporotických zlomenin. Vitamin D se účastní tvorby osteokalcinu, nízkomolekulární nekolagenní bílkoviny organické části kostní matrice. Osteokalcin řídí potřebnou rovnováhu mezi osteoblasty a osteoklasty, tedy procesu tvorby a odbourávání kostní hmoty.
  Vitamin D3 se v lidském organismu produkuje vlivem slunečního záření z provitaminu D-7-dehydrocholesterolu, který je přítomen v pokožce. Další vitamin D se absorbuje z potravin a metabolizuje do orgánů. Aktivní formou vitaminu D je 1,25-dihydroxycholekalciferol. Zdraví lidé, nevyhýbající se slunci, mají obvykle dostatek vitaminu D. Nedostatek tohoto vitaminu je naopak běžný u seniorů a velmi malých dětí. Schopnost produkce vitaminu D se zhoršuje s věkem (ve srovnání člověka 70ti letého a 25ti letého je jen třetinová), klesá jednak kapacita potřebných receptorů v pokožce, je rovněž redukována syntéza 1,25-dihydroxycholekalciferolu v ledvinách. Nedostatek vitaminu D se projeví ve zhoršení mineralizace kostí a může urychlit vznik osteoporózy. Doporučená denní dávka vitaminu D je v ČR 5 µg, pro starší lidi, zejména ženy, se doporučuje tuto dávku zvýšit na 10 µg (t.j. 400 m.j.).
  Vitamin K1 se jako koenzym γ-karboxyláz účastní tvorby osteokalcinu a podílí se tak na regulaci obnovy kostní tkáně. Pokud není osteokalcin dostatečně karboxylován, má sníženou kapacitu pro vazbu vápníku. Vitamin K1 snižuje vylučování vápníku z kostí, zejména z obratlů. Orální suplementace vitaminem K1 u postmenopauzálních žen signifikantně zvyšuje vazbu vápníku na osteokalcin a snižuje jeho vylučování močí. U pre-menopauzálních žen nebyl tento efekt prokázán. Vitamin K1 se jako koenzym γ-karboxyláz účastní tvorby osteokalcinu a podílí se tak na regulaci obnovy kostní tkáně. Pokud není osteokalcin dostatečně karboxylován, má sníženou kapacitu pro vazbu vápníku. Vitamin K1 snižuje vylučování vápníku z kostí, zejména z obratlů. Orální suplementace vitaminem K1 u postmenopauzálních žen signifikantně zvyšuje vazbu vápníku na osteokalcin a snižuje jeho vylučování močí. U pre-menopauzálních žen nebyl tento efekt prokázán.
  Vitamin C je důležitý pro tvorbu kolagenu, pro zajištění přeměny aminokyseliny prolinu na hydroxyprolin (důležité látky pro tvorbu kostní matrice). Je nepostradatelný pro hydroxylázy prolinu a lysinu. Vitamin C je také nezbytný pro konverzi vitaminu D3 (25-hydroxycholekalciferolu) do jeho nejaktivnější formy - cholekalcitriolu (1,25- dihydroxycholekalciferol). Cholekalcitriol řídí aktivní transport vápníku střevní stěnou.
  Vitamin B6 je esenciálním faktorem pro zesíťování kolagenních vláken v chrupavkách a kostech, neboť pouze přesně organizovaná bílkovinná matrice může sloužit pro uložení kostních minerálních krystalů. Ovlivňuje také syntézu osteokalcinu. Nedostatek vitaminu B6 vede k defektní tvorbě kolagenu a k porušení mikrostruktury kostní tkáně.
  Vitamin B2 napomáhá zabudování vápníku do kostní hmoty.
  Vitamin A se podílí na růstu a obnově kostí zejména tím, že se účastní tvorby bílkovin (zejména kolagenu) a diferenciace buněk v prvních fázích tvorby kostní tkáně.

  VitaminDoporuen nutrin dvkaDvka vhodn z hlediska prevence osteoporzy
  Vitamin D35 g (200 IU)5-10 g (200-400 m.j.)
  Vitamin C100 mg100-120 mg
  Vitamin B61,8-1,9 mg2-4 mg
  Vitamin K165-75g200-400 g

  Tab. 1  1
  2
  3
  4