Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vitaminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Vitamin B1 je v přírodních zdrojích velmi rozšířený, i když se vyskytuje v poměrně malém množství. V rostlinách se vyskytuje jako thiamin, v živočišných zdrojích nejčastěji ve formě thiamindifosfátu (80-85 %) a mono- a trifosfátu (15-20 %). Nejbohatším zdrojem jsou sušené pivovarské kvasnice, dále celá obilná zrna, neloupaná rýže, rajčata, zelí, květák, brokolice. Mezi nejbohatší živočišné zdroje patří játra, ledviny srdce a vepřová svalová tkáň.
Zdroj vitaminu B1

ZdrojMnostv mg/100g
Drod15,6
Lutniny0,6
Sja0,83-0,85
Vnitnosti0,18-0,60
Ryby0,10-0,17

Tab. 11


Funkce
Vitamin B1 je nezbytný pro metabolismus sacharidů, kde vystupuje jako koenzym (thiamin pyrofosfát - TPP) metabolických přeměn glukózy na energii. Podílí se také na vedení nervových impulsů a metabolismu kyslíku. Účinek vitaminu B1 se zvyšuje za přítomnosti dalších vitaminů B-komplexu (vitamin B6, B12, niacin a kyselina pantothenová).
Stabilita
Vitamin B1 je citlivý na teplotu, vzdušný kyslík a světlo.
Jednotky
V doplňcích stravy se lze setkat s několika různými chemickými formami thiaminu, pro přepočet mezi nimi platí vztahy:

1 mg thiamin=1,3380 mg thiamin hydrochlorid
1 mg thamin hydrochlorid=0,7474 mg thiamin
1 mg thiamin=1,2710 mg thiamin hydrochlorid anhydrid
1 mg thiamin=1,2337 mg thiamin mononitrt
1 mg thiamin mononitrt=0,8106 mg thiamin

Tab. 12


Denní doporučená dávka
Množství potřebného vitaminu B1 je svázáno s příjmem sacharidů, na jejichž metabolismu se podílí. Větší množství potřebují těhotné a kojící ženy, těžce pracující lidé, alkoholici, konzumenti většího množství kávy a čaje, lidé trpící některými chorobami (onemocnění jater, infekční onemocnění, zvětšení štítné žlázy, rakovina).
Vitamin B1 se v lidském organismu téměř neukládá, jeho zásoba stačí na 4-10 dnů. Je nutné thiamin denně přijímat.
Toxicita
Byly popsány ojedinělé alergické reakce u senzitivních lidí při orálním podání 5-10 g vitaminu B1. Bezpečná dávka (UL) pro tento vitamin nebyla stanovena.
Vitamin B2
Triviální název je riboflavin. Ve většině zdrojů je vitamin B2 vázán ve formě flavoproteinů. Flavoproteiny jsou absorbovány v horní části tenkého střeva a dále metabolizovány. Výslednými formami metabolismu jsou dva koenzymy - flavin mononukleotid (FMN) a flavin adenin dinukleotid (FAD), které jsou součástí enzymů oxidoreduktáz. Malé množství vitaminu B2 se skladuje v játrech (cca 30 % z celkového množství vitaminu B2, přítomného v organismu), zásoba stačí na dobu 2-6 týdnů.
Výskyt
Vitamin B2 je jedním z nejrozšířenějších vitaminů. Nejbohatšími zdroji jsou droždí a játra, mezi běžné zdroje patří mléko a mléčné produkty, maso, vejce a zelená listnatá zelenina. Zatímco v mléce je vitamin B2 přítomen převážně volný, ve většině ostatních zdrojů je vázán ve formě bílkovinných komplexů - flavoproteinů.
Zdroje vitaminu B2

ZdrojMnostv mg/100g
Mlko0,15-0,17
Vejce0,48
Maso0,10-0,33
Jtra3,00-3,60
Sry0,54

Tab. 13


Funkce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16